Derfor krasjer du

Det som skiller denne studien fra enkelte andre, er at den er utført ved hjelp av tekniske hjelpemidler som ble montert på 100 deltakeres motorsykler istedenfor å trekke konklusjonene på utsagn fra politi, vitner og førere.

Motorcycle Safety Foundation og Transportation Institute står bak undersøkelsen, og de samlet inn data ved hjelp av GPS, akselerometre, gyro, video og radar. Det er det amerikanske magasinet Motorcycle news som har gjennomgått undersøkelsen og sammenfattet den i ni punkter.

Etter 589 019,9 kjørte kilometer og gjennomsnittlig ett år på veiene hadde 30 av de 100 deltakerne krasjet, og slik ble utfallet:
 
Ni årsaker til krasj:
Velt i lav hastighet (17 krasjer)
Kjørt av veien (3 krasjer)
Kollisjon med kjøretøy som svinger til venstre i et kryss (3 krasjer)
Førere som kjører inn i et annet kjøretøy bakfra (2 krasjer)
Kjøretøy som krysser førerens vei (1 krasj)
Påkjørsel bakfra (1 krasj)
Hindret av førere som kjører i samme retning (1 krasj)
Dårlig planlegging av kjøring gjennom sving (1 krasj)
Fall under kjøring (“Falling once underway”) (1 krasj)

Alderen på førerne var 21 til 79 år, 41 eide en cruiser, 38 kjørte en touringsykkel, og 21 kjørte det rapportskriverne kaller sportsmotorsykler. Erfaringen som motorsyklist varierte mellom 1 måned og 50 år.

Selv om beskrivelsene er litt vage, understreker studiet mye av det som allerede er kjent: Velt i lav fart utgjør grunnlaget for statistikken, og svinger og kryss er problemområder. Den viser også hvor viktig det er å være oppmerksom på andre trafikanter.

Her følger et utdrag av konklusjonene:
Manøvre i lav fart er et problem. Uhellene forårsakes ofte av manglende evne til å holde balansen ved start, stopp og U-sving.

Kryss er farlige. Uoppmerksomme bilførere får ofte skylden, men du må være klar over at du som motorsyklist er relativt vanskelig å få øye på. Å bedømme hastigheten på en motorsykkel kan også være vanskelig for en bilist.

Å kjøre inn i et annet kjøretøy bakfra er mer vanlig enn du tror. For kort avstand og manglende evne til å oppfatte stopp i tide er vanlige situasjoner. Dårlig kunnskap om nødbremsing og såkalt ”target fixation” spiller også en rolle her.

Uoppmerksomhet, manglende evne til å håndtere motorsykkelen, og manglende kunnskap øker risikoen for krasj ni ganger, ifølge studiet. Disse faktorene spiller en rolle i samtlige scenarier.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser