– Denne dommen er farlig

Det var i fjor sommer at en kvinnelig bilist brøt vikeplikten og kolliderte med en motorsykkel i Nøtterøy. Motorsyklisten pådro seg brudd og knusningsskade i ankelen og ble liggende på sykehus i 14 dager.

I dommen av 5. mars kommer det frem at tingrettsdommer Didrik Behrens ville dømme kvinnen for uaktsomhet, men at han ble nedstemt. «Rettens to meddommere legger til grunn at tiltalte har sett seg for slik hun burde og kunne. Motorsyklisten kan ha holdt høy fart og han kan ha vært vanskelig å se. Etter flertallets bedømmelse har tiltalte utvist den aktsomhet som kreves i forbindelse med kjøringen». Dermed frifinnes tiltalte.

– Denne dommen er direkte farlig og kan ikke bli stående. Den sender et signal til landets bilførere om at gradert aktsomhet er greit, sier politisk sekretær i NMCU, Morten Hansen.

Gradert aktsomhet
Nå har NMCU sendt brev til aktor med en rekke argumenter og den klare oppfordringen er at denne saken må ankes. Det er spesielt to punkt i dommen Hansen reagerer sterkt på.
– Det første er at meddommerne i denne saken sier at tiltalte har sett seg for og gjort alt hun kunne for å orientere seg. Likevel skjer dette. Da har du per definisjon ikke gjort alt da. For oss blir dette snakk om gradert aktsomhet, altså at motorsyklister er det ikke så nøye med, og det er skummelt.

Det andre punktet er både spekulativt og provoserende.
– Meddommerne legger til grunn at motorsyklisten kan ha holdt høy fart, til tross for at det tidligere i dommen står «Han (altså motorsyklisten) kjørte midt i sitt kjørefelt og i samme fart som køen – opp mot 60 km/t». Dette er derfor et spekulativt argument som fagdommer i våre øyne skulle ha avvist.

Heller ikke aktor i saken forstår vurderingen meddommerne har gjort.
– Her hevdes det at det er vanskeligere å se en motorsykkel enn en bil. Jeg har vært på ulykkesstedet – og det forstår jeg ikke hvordan retten kan mene, sier aktor Olaf R. Kløvstad til Dagbladet.

Hårreisende
Morten Hansen i NMCU mener nå det er all grunn til å vurdere både saken og hele juryordningen på nytt.
– Hele juryordningen i Norge er under vurdering og denne saken viser om ikke annet at det bør de fortsette å vurdere. Rent juridisk er dette helt hårreisende og hvis dommen blir stående og får presedens vil det være helt forferdelig.

Siste ord er garantert ikke sagt i denne saken, men hvorvidt saken ankes er nå opp til statsadvokaten.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser