Delt praktisk førerprøve for motorsykkel

Da saken var ute på høring, uttalte både NMCU, trafikkskoleorganisasjonene og MC-bransjen at en ikke så noen fordeler med ordningen, bare mer utgifter for den som skal kjøre opp. Likevel er vedtaket fattet nå i mars, og ordningen vil bli innført ved de ulike førerprøvestedene i løpet av våren, til tross for motstanden forslaget møtte under høringsrunden.

NMCU uttaler at organisasjonen er enig i at tekniske ferdigheter er av stor betydning for sikker atferd i trafikken, men kan ikke se at en delt praktisk prøve automatisk fører til at kandidaten får høyere kjøreteknisk kompetanse i den trafikale delen. Hvis kandidaten har så dårlig kjøreteknisk kompetanse at vedkommende ikke består prøven i kjøregården, kan det muligens konkluderes med at trafikkskolen har gjort en for dårlig jobb eller meldt kandidaten opp til førerprøve for tidlig.

Det finnes også tilfeller der kandidaten ligger på grensen for bestått i kjøregården. NMCU vet at dette i flere tilfeller kan skyldes en for defensiv holdning hos kandidaten, men her kan den samme defensive holdningen som skaper problemer i kjøregården føre til sikrere atferd ute i trafikken. En samlet praktisk prøve med en sensor vil kunne fange opp dette, siden sensoren kan foreta en helhetsvurdering av kandidaten.

Et argument for delt praktisk prøve kan være helse, miljø og sikkerhet for MC-sensorene, men i og med at utviklingen går i retning av at sensorene kjører bak på egen motorsykkel på den trafikale prøven, har ikke dette argumentet lenger noen gyldighet. Her kan det heller bli slik at en sensor overtar en kandidat fra en annen uten å ha sikker kunnskap om kandidatens kjøretekniske nivå. 

15. april er både trafikkskoleorganisasjonene, NMCU og MC-importørene invitert til et møte i Vegdirektoratet der det, i tillegg til nedleggelse av førerprøvesteder for motorsykkel,  er satt begrunnelser for innføring av den todelte prøven på agendaen. Mer informasjon følger etter møtet.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser