Dårlig syn

ca 10 % av alle bilførere har synsskarphet som bildet til høyre. Grunn god nok til å være defensiv i trafikken!

En undersøkelse gjort av svenske Synbesiktningen viser at ca. 10% av alle bilførere har så dårlig synsskarphet at det ikke tilfredsstiller kravene til førerkort. Samtidig, og oppsiktsvekkende nok, mener 97% av alle bilførere at de har godt syn og ikke har noen problemer med å kjøre sikkert i trafikken. Syn som ikke tilfredsstiller kravene vil si at synsbildet blir uskarpt på avstander større en 1 meter – med andre ord rett utenfor frontvinduet til bilen. Det er all grunn til å tro at tilsvarende tall gjør seg gjeldende i Norge og de fleste av oss på to hjul har etter all sannsynlighet vært ute for «Jeg så deg ikke»-bilister.
Trafikksikkerhet er ikke bare avhengig av fartsgrenser, edru førere og teknisk gode biler – det er også en betingelse av bilførere faktisk ser hva som befinner seg i trafikken. Obligatorisk synstest med f.eks 5 års mellomrom burde kunne hjelpe dem som ser dårlig til å innse fakta og gjøre noe med det – til glede for alle.
Som et apropos: For noen år siden ble det gjort en undersøkelse om hva norske bilførere mente om sin egen dyktighet – 90 % svarte at de mente de var bedre enn gjennomsnittet….
Det er med andre ord ingen grunn til å stole på selvvurdering – enten det er snakk om å kjøre 2 eller 4 hjul.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser