Dampdrevet fra BMW

Med et innovativ konsept har BMW lykkes i å gjenbruke den største energikilden i bilen: varmen. Et redusert drivstoffforbruk på 15 prosent og effektøkning på 10 kw er resultatet av tester på en firesylindret 1,8 litersmotor. Samtidig legges det opp til 20 Nm høyere dreiemoment. Den økte kraften kommer helt gratis. Energien kommer nemlig fra avgassvarmen og kjølevesken, og koster dermed ikke en dråpe bensin.

Turbostreamer, som er navnet på prosjektet, baseres på samme prinsipp som en dampmotor:

Veske varmes opp til damp, som i to kretsløp gir kraft til motoren. Den primære energikilden er et høytemperet kretsløp som bruker avgassvarmen fra forbrenningsmotoren som energikilde.

Mer enn 80 prosent av varmeenergien fra avgassene gjenvinnes med denne teknikken. Avgassene føres direkte til en ekspansjonsenhet som er koblet til drivakselen på forbrenningsmotoren. Det meste av den gjenstående varmen absorberes av av kjølesystemet, som fungerer som en energikilde nummer to for Turbostreamer.

Tror du dampdrevne motorer er fremtiden?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser