Bruker mindre drivstoff

Ofte påstås det at biler bruker mindre drivstoff enn motorsykler, og det kan nok være tilfelle hvis du er hissig på gassrullen. Men NMCU poengterer på sin hjemmeside at her må en sammenligne likt med likt. Selv når en ser på de offisielle typegodkjenningstallene, må en være obs siden det er stor forskjell på testsyklusen til biler og motorsykler. I tillegg må en ta høyde for forskjeller i konstruksjon og bruksområder. Takket være den tyske nettsiden Spritmonitor.de er det nå fullt mulig å sammenligne biler og motorsyklers drivstofforbruk på en realistisk måte.

På Spritmotor.de legger både bil- og motorsykkeleiere inn detaljert informasjon om bruken av kjøretøyet: Merke og modell, kjørelengde, drivstofforbruk, bruksmønster og type dekk. I mars i år inneholdt databasen opplysninger om 524 869 kjøretøy der eierne hadde lagt inn 19 361 874 oppdateringer om drivstofforbruket. Særlig interessant er Top 50 listene over de mest drivstoffgjerrige bilene og motorsyklene.

Velrennomerte ICCT (International Council on Clean Transportation) brukte blant annet denne databasen da man poengterte det store spriket mellom typegodkjenningstall og virkelige forbrukstall for biler. FEMA har også brukt databasen ved sammenligningen av motorsyklers og bilers forbruk.

Det finnes flere måter å velge hvilke biler og motorsykler som skal sammenlignes. Man kan for eksempel se på kriterier som motorstørrelse, vekt, type kjøretøy, bruksområde og pris. Før eller senere kommer imidlertid de vanskelige spørsmålene om å sammenligne «likt med likt», om relevans (hvor mange er solgt, hvor mange er i sirkulasjon?) og om aktualitet (er kjøretøyet fremdeles i produksjon, og hvis ikke, hvor lenge er det siden det ble produsert?)

FEMA valgte her heller å fokusere på de 10 mest solgte bilmodellene og motorsykkelmodellene i Europa, både diesel- og bensinbiler. Deretter sjekket man drivstofforbruk for disse 30 kjøretøyene i Spritmonitors database. De 10 mest solgte motorsyklene var BMW R1200GS, Yamaha MT07, Peugeot Kisbee 50, Honda SH150AD, Yamaha X-Max 400, Yamaha MT09, Piaggio Zip 50 2T (Cina), BMW R1200RT, Honda SH300 og Kawasaki Z800. De 10 mest solgte bilene var Volkswagen Golf, Ford Fiesta, Renault Clio, Volkswagen Polo, Opel Corsa, Ford Focus, Nissan Qashqai, Peugeot 208, Volkswagen Passat og Peugeot 308.

En snakker om en grov sammenligning mellom biler og motorsykler, og derfor viser ikke grafene merke og modell. De 10 mest solgte motorsyklene hadde et forbruk mellom 0,28 og 0,57 l/mil, med et gjennomsnitt på 0,44 l/mil. Bensinbilene varierte mellom 0,65 og 0,91 l/mil, med et gjennomsnitt på 0,76. De 10 mest solgte dieselbilene brukte mellom 0,49 og 0,66 l/mil, og dette ga et gjennomsnitt på 0,56 l/mil.

Under virkelig kjøring bruker motorsykler 0,1 l/mil mindre enn dieselbiler og 0,3 l/mil mindre enn bensinbiler. Fordi drivstofforbruk og utslipp av karbondioksid (CO2) er nært forbundet, vil lavere forbruk også bety lavere utslipp av CO2. Karbondioksid er en av de viktigste kildene til menneskeskapte klimaendringer. Sammenligningen forteller ikke noe om andre utslipp som bidrar til lokal forurensning.

Ifølge en studie fra EU Joint Research Centre (2013) hadde motorsykler et forholdsvis høyere utslipp av karbonoksid (CO) og uforbrente hydrokarboner (HC) enn biler. Men den samme studien viser også at motorsyklene hadde lavere utslipp av nitrogenoksid (NOx), særlig i forhold til dieselbiler. NOx er ansett som den farligste gassen i lokal forurensning fra veitrafikken.

Motorsykler solgt i 2015 ble typegodkjent etter Euro 3-utslippskravene. Modeller som typegodkjennes fra og med 2016 må tilfredsstille kravene i Euro 4. Testsyklusene for bil og MC er forskjellige, og dermed ligger Euro 4-standarden for motorsykler ganske nær Euro 5 for biler. Euro 6 for biler ble innført i september 2014, og Euro 5 for motorsykler kommer i 2020.

Konklusjonen på det ovennevnte blir gledelig nok at motorsykler bruker mindre drivstoff enn biler, og dermed slipper de også ut mindre CO2.
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser