Bruker Facebook i kampen mot periodiske kjøretøykontroller

Mens studier bestilt av kommersielle kontrollorganisasjoner som DEKRA og CITA peker på alle fordelene som følge av obligatoriske kontroller, anser FEMA (den europesike versjonen av NMCU) at kontrollene er kostnadskrevende og unødvendige. FEMA er overbevist om at motorsyklister er mer bevisste på den tekniske tilstanden på kjøretøyene sine enn andre trafikanter. Motorsyklister trenger ikke godt betalte ingeniører for å fortelle dem at frontlyset ikke virker!

I Sverige har man innført lengre intervaller mellom kontrollene. Grunnen er rett og slett at man sjelden finner feil, fordi motorsyklene er av en helt annen kvalitet i dag enn tidligere og fordi rutinemessige egenkontroller er en del av MC-kulturen.

Ikke reduksjon i antall ulykker
Mange europeiske land har i dag ikke periodisk kontroll av motorsykler: Norge, Belgia, Finland, Frankrike, Hellas, Malta, Nederland og Portugal. I tillegg viser det seg at land i Europa som har PKK for motorsykler ikke har noen reduksjon i antall ulykker som kan føres tilbake til PKK.

EU-kommisjonen har satt i gang en spørreundersøkelse for å få inn synspunkter på harmonisering av PKK. Dessverre er det bare borgere i medlemsland i EU som får lov til å svare, men gjennom vårt medlemskap i FEMA har NMCU levert sine innsigelser og innspill:

Må bevises
· Dersom det skal innføres periodisk kontroll for motorsykkel mener NMCU at myndighetene må kunne legge fram ubestridelige bevis for at teknisk svikt på grunn av manglende ettersyn er direkte årsak til mange MC-ulykker.
· Myndighetene må også kunne bevise at teknisk svikt er ulykkesårsak i såpass mange ulykker at det rettferdiggjør innføring av periodisk kontroll i et kost/nytte perspektiv.
· Dessuten må myndighetene kunne garantere at de som skal utføre kontrollen har tilstrekkelig MC-kompetanse.

FEMA henviser også til en rapport fra Transportøkonomisk institutt som viser at PKK for biler riktignok har ført til en reduksjon i antall tekniske feil, men at dette ikke har gitt den forventede reduksjonen i risiko for disse kjøretøyene. FEMA ber Kommisjonen å avstå fra å innføre harmonisert PKK for motorsykler innenfor EØS-området og har iverksatt en kampanje for å mobilisere europeiske motorsyklister. Her finner du FEMAs kampanjeside

NMCU oppfordrer alle norske motorsyklister til å besøke FEMAs Facebook-side om saken.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser