Bottpower med ny caféracer

Den seneste oppdateringen innebærer lyktekåpe og mer moderne linjer på tank og kuts. De nye delene betyr imidlertid ikke at de gamle er avlegs. Det går fint å la disse veksle mellom samtlige tre modeller.

Hver Bottpower produseres dessuten etter kundens spesifikke ønsker.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser