Bøteøkning på 100 mill.

Hittil i 2005 har staten innkassert drøyt 606 millioner kroner på grunn av forseelser i veitrafikken.

Samme tall for 2004 var 503 millioner kroner viser tall fra Statens innkrevingsentral. Det tilsvarer en økning på 20 prosent.

Hovedårsaken er likevel ikke bare at du og jeg har blitt tyngre på gasslabben det siste året. Derimot må den kraftige skjerpelsen av bøtesatsene som trådte i kraft tidligere i år ta mye av skylden.

I tillegg har et rekordhøyt antall bilister blitt tatt i de stadig flere fotoboksene.

Har du bidratt til økningen i 2005?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser