Bosch og KTM lanserer nytt sikkerhetssystem

Det nye hjelpemiddelet ved navn MSC (Motorcycle Stability Control) kombinerer på en unik måte motorsykkelens ABS og traction control til et ifølge Bosch og KTM nytt og revolusjonerende system. De elektroniske systemene skal i praksis jobbe sammen for en bedre ABS-funksjon ved kraftige nedlegg.

Konvensjonelle ABS-systemer måler rotasjonshastigheten på motorsykkelens hjul, og senker automatisk bremsetrykket til det hjulet der rotasjonshastigheten reduseres unormalt mye. MSC viderebringer informasjon til traction control-systemet om hvor mye nedlegg motorsykkelen har, for å kunne beregne bremsekraften best mulig.

Poenget med systemet, foruten å sikre best mulig grep, er at det motvirker at motorsykkelen reiser seg når man bremser i en sving. Det skal med andre ord være lettere å opprettholde det planlagte sporvalget, og risikoen for kollisjon med møtende trafikk skal reduseres.

MSC blir standard på 2014-utgaven av KTM 1190 Adventure/R. 2013-eiere skal også kunne oppgradere motorsyklene sine med systemet fra og med desember. I Europa er prisen på MSC satt til 399 Euro. Norske priser på 1190 Adventure/R forventes å være klare fra medio november.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser