Bosch legger listen høyt!

Geoff Liersch, Bosch’ sjef for tohjuls- og motorsportavdeling, legger listen høyt

Bosch har som målsetting at alle motorsykler skal ha MSC (Motorcycle Stability Control, noe de hevder vil redusere ulykker med 30 %.
Sjefen for Boschs tohjuls- og motorsportsavdeling, Geoff Liersch, sier at hans målsetting er å levere elektroniske sikkerhetssystemer – inkludert MSC – til alle motorsykler på global basis. Dette for å bidra til å forhindre unødvendige dødsfall på veiene. Utfordringen, i følge Liersch, er å få ned kostnadene slik at teknologien kan forsvares økonomisk selv på de minste og billgste motorsyklene.

Det tyske firmaet har allerede begynt å følge opp denne målsettingen ved å produsere en MSC for den indiskbygde TVS Apache RTR 310 nakensykkelen, en sykkel som bruker både Bosch IMU- og ABS-system. Liersch innrømmer at de billige systemene ikke vil ha samme finjusterte ytelsesnivå som dem på premiumsykler, men ha fokus på sikkerhet fremfor spissytelse.

Til tross for fremgang er det fortsatt et stykke igjen til målet er nådd. Liersch er realist når det gjelder tidsperspektivet: «Jeg tror Bosch tok frem ABS for motorsykkel i 1990 eller deromkring (1988, for å være nøyaktig), og det tok 30 år å komme dit vi er i dag. Derfor regner jeg med at det sannsynligvis vil ta 15 til 20 år til å nå vår målsetting. Det avhenger av hvor raskt vi kan flytte teknologi til et prisnivå som kan aksepteres.» Sett fra vårt ståsted som motorsyklister: Jo færre ulykker,desto større sjans for at vi fremdeles får kjøre motorsykkel om 30 år. Derfor er det all grunn til å håpe at Bosch lykkes.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser