Bomavgift for motorsyklister

Ifølge lokalavisen Bygdebladet foreslår styret i Finnfast, riktignok på anbefaling av Statens Vegvesen, «at det skal koste 200 kroner for hver passering med personbil (lette kjøretøyer) og 790 kroner for tunge kjøretøyer.»

Videre skriver de; «For at flest mulig skal «være med på dugnaden for å korte ned på betalingstida for prosjektet», foreslås det at også de som kjører motorsykkel og moped skal betale bompenger»

Ordfører Ommund Vareberg fra Høyre, er på sin side kritisk til forslaget.
– Innkreving for mc og moped er det dårlige erfaringer med, det er vanskelig å få til, rett og slett, sier han. Rennesøy kommune vil ikke støtte det.

Hva mener du? Er dette en «snikinnføring» av ugunstige betingelser for motorsyklister fra Statens Vegvesen?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser