BMW ringer ambulansen for deg

Å få en ambulanse raskt på plass, samt oppfølging av helsepersonell, kan forbedre overlevelsessjansene dramatisk ved en alvorlig motorsykkelulykke.

BMW implementerer nå sin intelligente nødsamtalefunksjon eCall fra bilverdenen på motorsyklene sine. Systemet eCall har fantes siden 1999 på bilsiden, men på motorsykler mener BMW at dette kommer tidligst neste år, og da som ekstrautstyr.

Ifølge BMW kan eCall sørge for at hjelpen er på plass 40–50 prosent raskere enn ellers. Hvorfor det har drøyd så lenge før det innføres på motorsykler, fremgår ikke av BMWs presseinformasjon.

Ved en ulykke sender eCall signaler med motorsykkelens satellittlokaliserte koordinater til BMWs Call center. Signalet kan enten sendes automatisk eller manuelt av føreren selv. BMW sender så informasjonen videre til redningstjenesten.

Kontakten mellom kjøretøyet og Call center skjer via mobilnettet via en fast installert sender og mottaker i motorsykkelen. Funksjonen krever ikke noe spesifikt mobilabonnement, og det skal fungere i hele Europa. Systemet eCall skal også kunne registrere om motorsykkelen for eksempel bare faller fra støtten for å unngå falsk alarm.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser