BMW gir ikke langvarig ereksjon

Henry Wolf fra California har hevdet at fire timer i salen på en BMW K1100RS av 2010-utgaven ga ham en ereksjon som varte i to år. Wolf stevnet BMW og salprodusenten Corbin-Pacific for tapt arbeidsfortjeneste, legeutgifter, stress og «generell tort og svie».

Domstolen i San Francisco har nå avvist søksmålet , siden dommer James J McBride mener at det ikke foreligger nok bevis.

Domstolen tok høyde for vitneutsagnet fra en urolog som konstaterte at Wolf har hatt langvarig ereksjon. Dog aksepterte en ikke vitnemålet fra en nevrolog som hevdet at motorsykkelens vibrasjoner kunne ha forårsaket ereksjonen.

Forsvarets bevisførsel besto blant annet av vitneutsagn fra tidligere og nåværende eiere, som da tydeligvis ikke har klaget over tilsvarende problemer.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser