Billigere overlading

Turbo og kompressorer er en effektiv, men komplisert måte å øke effekten i en motorsykkelmotor. Dette betyr en mengde nye komponenter på en begrenset plass, og i mange tilfeller høy varmeutvikling.

Det italienske firmaet AlterEgo har designet prototyper av et overladingskit som ikke ligner noe vi har sett tidligere. Det er betydelig enklere enn turbo- og kompressorløsningene, og gir ikke helt samme effektøkning, men konkurrerer med billigere prislapp og enklere installasjon.

Løsningen bygger på skiveformede membraner som settes i bevegelse ved hjelp av motorens avgasser. Tanken er å dele eksossystemet i lyddemperen og lede en del av avgassene til membranen, og resten ut via lyddemperen. Eksosen som ledes til membranene aktiverer disse slik at de komprimerer innsugsluft i et kammer. Den komprimerte luften benyttes så for å overlade motoren.

Enheten er cirka 20–30 centimeter i diameter avhengig av modell, og finnes i enkel- eller dobbelkonfigurasjon. Med singelmembran skal overladingen bli på cirka 0,3 bar, og den doble skal medføre cirka 0,6 bar. Varmeutviklingen skal være moderat, og enheten skal ikke bli varmere enn cirka 50 grader.

AlterEgo håper å kunne selge systemet som et ettermarkedsprodukt, men også som originaltilbehør via enkelte motorsykkelprodusenter.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser