Billigere elektriske motorsykler fra BMW?

BMW og TVS skal samarbeide om å utvikle elektriske motorsykler. Bildet viser en tidligere konseptstudie fra BMW.

Det kan faktisk skje i løpet av et par år, basert på at det tyske firmaet har utvidet sin samarbeidsavtale med indiske TVS til å omfatte utvikling av el-motorsykler. De to selskapene har samarbeidet siden 2013 når det gjelder sykler under 500 ccm, noe som har resultert i at TVS bygger BMWs G310GS, G310R og sin egen Apache RR 310. Det utvidede samarbeidet mellom de to går ut på å utvikle en plattform som kan brukes av begge. Det kan føre til at BMWs el-motorsykler blir vesentlig billigere enn det ellers hadde vært mulig, noe som ble demonstrert i parallellen G310 prosjektet. De to selskapene har også sagt at det første resultatet av samarbeidet vil bli vist i løpet av de neste to årene.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser