Batterisamarbeid som problemløser?

En ganske lakonisk pressemelding fra Japan inneholder en nyhet som kan komme til å få en voldsom innflytelse på hvordan verdens mc-fremtid kommer til å se ut:
Honda, Yamaha, Kawasaki og Suzuki har inngått en avtale om utvikling av en felles standard for utbyttbare batteripakker. Det er første gang japanske mc-produsenter
har gitt uttrykk for en klar intensjon om satsing på elektriske tohjulinger og det kan faktisk være årets viktigste mc-nyhet.

Selv om elektrobiler har en rekkevidde som er tilstrekkelig for mange er situasjonen annerledes når det gjelder motorsykkel. Dette fordi dagens batterier, basert på litium polymer teknologi, rett og slett ikke har nok kapasitet til å gjøre elektro til en fullverdig erstatning for bensinmotorer. Effekten og, ikke minst, dreiemomentet i en elektromotor er så absolutt til stede: 3-fase børsteløse motorer har et enormt dreiemoment som både er lineært og tilstede fra første omdreining.
Virkningsgraden er også fantastisk – en bensinmotor med sine termiske tap kan aldri håpe på å komme i nærheten. De største svakhetene for øyeblikket er
ladetiden, mangel på nødvendig infrastruktur og potensielle ladekøer.
I et forsøk på å eliminere disse problemene har de 4 store tatt opp en ide som ble lansert av taiwanske Cogoro i 2015 og fulgt opp av Kymco’s Ionex elektriske scooter med utbyttbar batteripakke. Etter lanseringen av Ionex sendte Kymco ut en åpen invitasjon til andre produsenter om å være med og utvikle Ionex-kompatible batterier, men uten respons. Nå har imidlertid de 4 store blitt enige om å utarbeide en felles standard – et system hvor mc-førere kan rulle inn på et batteridepot, ta ut pakken(e) av sykkelen, sette inn en ny(e) og kjøre videre. Byttet er tenkt å ta kortere tid enn det tar å fylle tanken i dag. I første omgang er det snakk om scootere med effekt tilsvarende maks 125 ccm og kun for bruk i urbane strøk i Japan, men målsettingen er selvfølgelig å legge grunnlaget for en global standard. Med det enorme presset fossilmotorer er utsatt for fra forskjellig hold kan elektrisk drift faktisk være den eneste muligheten til å kunne kjøre motorsykkel i fremtiden.
Da vil alle være tjent med et system som har samme funksjon og effektivitet som dagens bensinstasjoner.
Trøsten for bensinhoder: Dette kommer til å ta tid!

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser