Barn gjør som foreldrene i trafikken

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har nylig tatt for seg unge mopedisters sikkerhet og oppførsel i trafikken. Resultatene viser at foreldrenes holdninger og atferd i trafikken også påvirker barnas kjørestil.

– Foreldre kan også på ulike måter hjelpe til med å forbedre ungdommenes kunnskap og atferd i trafikken. Ungdommer som får tydelige restriksjoner er mindre tilbøyelige til farlig atferd i trafikken sammenlignet med dem som ikke har slike restriksjoner, uttaler Sonja Forward hos VTI.

Å som forelder innføre regler angående hjelmbruk og alkoholforbud ved mopedkøring er viktige tiltak for at barna skal bli trygge trafikanter, ifølge VTI.

Funnene har garantert også relevans her til lands.