Barn gjør som foreldrene i trafikken

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har nylig tatt for seg unge mopedisters sikkerhet og oppførsel i trafikken. Resultatene viser at foreldrenes holdninger og atferd i trafikken også påvirker barnas kjørestil.

– Foreldre kan også på ulike måter hjelpe til med å forbedre ungdommenes kunnskap og atferd i trafikken. Ungdommer som får tydelige restriksjoner er mindre tilbøyelige til farlig atferd i trafikken sammenlignet med dem som ikke har slike restriksjoner, uttaler Sonja Forward hos VTI.

Å som forelder innføre regler angående hjelmbruk og alkoholforbud ved mopedkøring er viktige tiltak for at barna skal bli trygge trafikanter, ifølge VTI.

Funnene har garantert også relevans her til lands.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser