B.R.O – Berging, Reparasjon, Overnatting

Når nøden er størst, kan hjelpen være nærmest – i hvert fall hvis du bruker NMCUs B.R.O. register!

NMCU har et initiativ som kan komme til nytte i en nødsituasjon. Det kalles B.R.O. – Berging. Reparasjon. Overnatting. Tanken er at det skal være et register over privatpersoner som kan hjelpe hvis det oppstår problemer og de som registrerer seg oppgir hvilke tjenester som de kan hjelpe med. Merk: B.R.O er basert på frivillighet og skal ikke misbrukes for å få billig overnatting, hjelp til å skru litt på sykkelen fordi du ikke gidder selv, osv. Det er et nødhjelpsprogram og må brukes deretter. Dersom registeret brukes riktig vil det være et verdifullt tilskudd til mc-kjøring i Norge og hvem vet – det kan godt være det fører til nye vennskap, også.
B.R.O. er ikke begrenset til NMCU medlemmer – det er fritt frem for alle, men: Her er det frihet under ansvar som gjelder!
God sommer.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser