Avviser klager – nekter å betale

Arve Stallviks selskap Route 66 International står bak nettsiden www.route66usa.info og arrangerte i 2012 en tur til det legendariske biker-treffet Sturgis. Gruppen som reiste var på rundt 30 personer, og turen kostet ca 65.000,- pr person. Stallvik var selv med på turen.

Etter turen krevde flere av deltagerne kompensasjon for at turen ikke ble gjennomført slik som beskrevet på forhånd, og for forhold som de mente var langt under det som kunne forventes. 
Reisearrangøren avviste klagene og krav om kompensasjon, og 17 av deltagerne leverte derfor en felles klage til klagenemnda for pakkereiser. Kravet fra deltagerne var en refusjon av reisekostnadene på kr 15 000 kroner pr person. Arrangøren Route 66 International avviste kravet, og hevder at det bare er tre-fire personer som står bak klagen, og at de har jukset med antallet som står bak klagen. I stedet tilbød de deltagerne kr 1.500,- i rabatt på neste års tur.

Lang klageliste
Her er et utdrag av de forhold deltagerne legger til grunn for sin klage, hentet fra www.pakkereisenemnda.no:

– Flyreisen til/fra USA var egentlig inkludert i prisen, men dette ble senere omgjort etter bestillingen og etter at turen var delbetalt.
– Etter programmet skulle de overnatte på dyre og sjarmerende bosteder.
– Flere av hotellene og motellene hadde dårlig standard. Et overnattingssted ble benyttet som kommunalt hjem for hjemløse og narkomane.
– I Sturgis, hvor de var tre netter og som for mange var selve hovedmålet for turen, ble de innkvartert i 8-manns telt – noe de ikke var blitt informert om på forhånd.
– Ingen hadde med soveposer og liggeunderlag. De som forlangte hotell der, ble forlagt 190 km fra Stugris og måtte da bli fraktet denne distansen til Sturgis om morgenen og tilbake om kvelden.
– Syklene skulle være “splitter nye”. Det var de ikke, og noen var heller ikke skikkelig rengjort.
– Det skulle være meget erfarne USA-guider. Det var de ikke – den ene hadde vært hjelpeguide en gang før og den andre var med som hjelpeguide for første gang.
– Dagsetappene skulle være maks 45 norske mil. Fem av kjøredagene var mye lenger med den lengste på 64 mil. Det førte til at de kom svært sent frem med liten tid til å spise.
– De skulle ha overnattet i Milwaukee og besøkt Harley-Davidson`s fabrikk og museum. Dette ble først avlyst, men etter mye bråk kjørte de dit og fikk se museet, men ikke fabrikken.
– Det var også andre betydelige endringer i programmet. I stedet for en “KONGETUR som et minne for livet” og en “EVENTYRREISE” var dette en pilottur hvor reiserute, spisesteder og overnattingssteder ikke var sjekket ut på forhånd. Informasjonen fra turledelsen var mangelfull og rotete. (kilde: www.pakkereisenemda.no)

Pakkereisenemnda (PRN) behandlet saken 21. februar i år, og vedtok enstemmig å anbefale et prisavslag på kr 7500,- pr deltager.


Avviser klagene
Route 66 International nekter imidlertid å etterkomme vedtaket, og begrunner dette i et brev til nemnda. Her skriver de blant annet at klagene er subjektive oppfatninger full av faktafeil, og at det bare er talspersonen og hans kompis som egentlig står bak klagen. De anerkjenner ikke PRN og hevder de jobber på en useriøs måte. Følgende er hentet fra selskapets tilsvar:
”Kunden vet at han ikke vil komme noen vei med slike faktafeil i en rettssak, og at det fort vil koste ham over 300 000 kroner å gå rettens vei, fordi han "synes at han skulle hatt tilbake 2000 kr etter at turen var gjennomført". Han vet at dette ikke vil holde i en rettssak, og at han vil tape denne saken, og han bruker derfor all fritid på å skrive lange brev til PRN, ettersom dette er gratis. Avgjørelsene i PRN er ingen dom, det er ikke noe rettskraftig avgjørelse. Det er bare et "forslag om å bli enige". Slik PRN jobber, kan vi ikke ta dette seriøst, og vi kan heller ikke bruke tid på det.”
I den samme uttalelsen sier de også at all PR er god PR og de følgelig ikke er redd for negativ omtale.

Ingen amatørnemnd
Da direktør for reise utland i Virke, Rolf Forsdahl, ble konfrontert med reisearrangørens uttalelser, tilbakeviste han påstanden om at Pakkereisenemnda er useriøs.
– Det får stå for reisearrangørens egen regning. Pakkereisenemnda er ingen amatørnemnd. Den består av to advokater fra forbrukermyndighetene, to bransjerepresentanter og lederen er en juridisk fagdommer, uttalte han til Dine Penger som også omtaler saken i dag.

Et vedtak i PRN er et rådgivende vedtak. Det vil si at partene ikke er pålagt å følge vedtak i nemda. Det er imidlertid svært sjelden at nemndas vedtak ikke følges. Seniorrådgiver Jonny Eikrem vil ikke uttale seg om enkeltsaker utover det som står i vedtaket, men opplyser på generelt grunnlag at PRN behandler rundt 350 saker i året. I 2012 var det ingen som ikke fulgte vedtak i PRN. Så langt i år er det to. Route 66 International er altså én av disse.


Bike ønsket å høre med Arve Stallvik hva er det er som gjør deres sak så unik, men han har ikke besvart våre henvendelser de siste to dagene.

Da Bike snakket med talsmannen for gruppen som har klaget, Karl Tomas Tandberg, uttalte han at gruppen nå vurderer hvordan de skal gå videre med saken.
-Vi er glade for at PRN delte vår oppfatning om at denne turen ikke ble gjennomført som den burde. Med de erfaringer vi har med Stallvik så langt, er vi ikke så overrasket over at han ikke vil betale. Vi får se hva vi gjør videre, sier Tandberg.

Ny sak i 2013
I juni i år behandlet PRN en annen klagesak mot Route 66 International. Dette var en kyst-til-kyst tur som endte med sak i klagenamda for pakkereiser på vegne av 17 deltagere. Klagepunktene er også i denne saken mange, og handler om mange av de samme faktorene som i "Sturgis-saken". Avsidesliggende overnattingssteder med dårlig kvalitet, dårlig informasjon og endringer i programmet. Klagerne opplevde seg som "prøvekaniner på rekognoseringstur", og krevde kr 5000,- i prisavslag. 

Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt Route 66 International vil følge denne anbefalingen.

Tekst: Kenneth Nordahl-Pedersen

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser