Audi har fremstilt ny og ren bensin

Audi har tidligere kommet på banen med syntetisk diesel og metangass, og sammen med franske Global Bioenergis har bilprodusenten nå lansert et pilotprosjekt for e-bensin. Ved å fermentere sukkerarter på en ny og energieffektiv måte kan en fremstille syntetisk alkylatbensin uten svovel og benzen.

Den syntetiske bensinen skal holde 100 oktan. Enn så lenge handler det om å teste nye og moderne metoder og produsere i små mengder, men viser det seg å kunne være en lønnsom og effektiv produksjon, begynner en i større skala.

Allerede neste år bør det være mulig å produsere større volum av e-bensinen. For oss høres det ut som et interessant alternativ til dagens fossile bensin. Tror du at syntetisk bensin kan bli en god løsning?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser