Applaus til Navarsete

Da hun innledet på konferansen, som har til mål å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister over hele verden, sa Navarsete:
– Jeg vil benytte anledningen til å si at vi ikke har noen planer om å nekte noen å bruke motorsykkel i Norge. Vi har absolutt til hensikt om å inkludere MC-brukerne i vårt nullvisjonsarbeid. La det være klart en gang for alle. Dette skriver gd.no.

Høstet stor applaus
– Meget bra, sier de som representerer motorsykkelorganisasjoner i Norge om uttalelsen. Ja, også representanter fra flere verdensorganisasjoner applauderer det som nå kommer fra den norske samferdselsministeren.

– Vi setter meget pris på det Norge gjør i sitt trafikksikkerhetsarbeid, her er det blant de beste i verden, sa generalsekretær, Jack Short i Det internasjonale transportforumet.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser