Aksjonerer for å bli sett

Helt nederst i denne saken kan du se aksjonssteder og tider. Slik lyder pressemeldingen vi har fått fra NMCU i dag om aksjonen:

Kollisjoner mellom bil og motorsykkel utgjør halvparten av alle MC-ulykker. Årlig blir mellom 10 og 15 motorsyklister drept, og mer enn 200 skadd, i slike ulykker.

I Transportøkonomisk institutt sin undersøkelse, «Motorsyklers og mopeders synlighet» (TØI/1999), slås det fast at bilførerne blir tilkjent juridisk skyld i så mange som 8 av 10 ulykker av denne typen.

Den vanligste situasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen. Dette gjelder særlig tidlig på våren når bilførerne er uvante med tohjulingene etter en lang vinter.

Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er «usynlige», men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger. Et godt eksempel på at dette stemmer er at bilførere nesten alltid ser en politimotorsykkel, mens de ofte overser andre motorsykler.

– Den viktigste årsaken til at motorsyklistene ikke blir sett er nok at vi kjører små og lette kjøretøy som ikke oppleves som truende for bilførerens egen sikkerhet. Det faktum at vogntog og busser sjelden overses bekrefter en slik forklaring, sier Hans Vestre, leder i Norsk Motorcykkel Union (NMCU).

Motorsyklistene tar selvfølgelig også ansvar og forsøker å kompensere for andre trafikanters feilhandlinger. Erfarne MC-førere behersker teknikker som gjør at de ofte unngår konflikter med bilførere som ikke overholder vikeplikten, men noen ganger er ikke dette nok og kollisjoner skjer.

– En kollisjon mellom en bil og en motorsykkel vil nesten alltid føre til alvorlige skader på MC-fører og passasjer. Det medfører en livslang belastning å ha skadet eller drept et annet menneske i trafikken og alle bilførere som har skyld i slike kollisjonsulykker angrer voldsomt i etterkant. NMCU har derfor ingen grunn til å tro at mopeder og motorsykler blir kjørt ned med viten og vilje, sier Hans Vestre.

Løsningen er å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne. Det forsøker Norsk Motorcykkel Union å gjøre ved å organisere en stor SE OSS!! kampanje. I disse dager er tillitsvalgte og medlemmer ute på store kjøpesentre og bensinstasjoner over hele landet og deler ut løpesedler og minner bilførere om at MC-folket nå er ute på veiene igjen. Flere steder deles det også ut løpesedler til bilførerne når UP og Statens vegvesen har sine kontroller.

OVERSIKT OVER AKSJONSSTEDER:

Troms:
· Utenfor store kjøpesentre og bensinstasjoner, samt på torvet i
Harstad, lørdag 26. april

Møre- og Romsdal
· Bomstasjon KRIFAST, lørdag 26. april
· I forbindelse med Motorsykkelens Dag i Molde, lørdag 26. april

Østfold
· HOG Chapter, Østfold deler ut løpeseddel ved kjøpesenter i
Sarpsborg, lørdag 26. april

Buskerud
· Bensinstasjonen på Kjeldstad i Lier, fredag 25. april
· I samarbeid med UP, lørdag 26. april
· Aksjon på veibro mellom Hokksund og Kongsberg, lørdag 26. april
· Distriktet rundt Hønefoss, søndag 27. april

Hordaland
· I Bergen på kjøpesenter, Åsane, Lagunen og Sartor, lørdag 26. april
· I Hardanger; Norheimsund og Øystese, lørdag 26. april

Vestfold
· På fergekaia i Horten, lørdag 26. april

Nord-Trøndelag
· I samarbeid med UP, fredag 25. april
· Utdeling av løpeseddel ved større kjøpesenter i Steinkjer, lørdag
26. april
· Det planlegges det samme ved senter i Namsos, Levanger, Verdal og
Stjørdal.

Nordland
· Brønnøysund nedenfor Havnesenter, lørdag 26. april
· Bodø utenfor CityNord, lørdag 26. april

Sør-Trøndelag
· Ved avkjøringen til omkjøringsveien på Sluppen, lørdag 26. april
· Ved bomstasjonen på Ranheim, lørdag 26. april
· I rundkjøringen ved City Syd, lørdag 26. april

Telemark
· Vestsiden i Porsgrunn (gml. bomstasjon) sammen med UP, torsdag 24.
april

Oppland
· I samarbeid med Biltilsynet Vestoppland på riksvei 33, lørdag 26. april

Oslo-Akershus
· Shell på Mortensrud: Esso på Ryen, lørdag 26. april
· Esso på Alna ved bomringen, lørdag 26. april
· Yx Gjelleråsen, lørdag 26. april
· Esso Nittedal, lørdag 26. april
· Mo-senteret på Bjertnes, lørdag 26. april
· Yx Hakadal
· Lokale bensinstasjoner + Storsenteret i Ski, torsdag 24. april
· Statoilstasjonen i Asker, lørdag 26. april
· Skedsmokorset, Shell, nordover, lørdag 26. april

Hedmark
· Sammen med biltilsynet på, Husum vekta mellom Hamar og Elverum, onsdag
23. april

Aust-Agder:
· Sammen med UP på E18, onsdag 16. april

Vest-Agder:
· Løpesedler blir delt ut på Rånes,Vennesla, Kristiansand, Søgne,
Mandal, Lyngdal, Kvinesdal Flekkefjord og Sira, lørdag 19. april

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser