Advarer mot å svartmale ulykkesstatistikken

Tall fra SSB viser nemlig at 10 av de 27 som omkom i trafikken i juli i år var motorsyklister.

Til sammenligning mistet 20 personer livet i juli i fjor, hvorav 4 av disse var motorsyklister. Man kan derfor regne seg frem til en stygg prosentvis økning det siste året, men Hansen vil overhode ikke svartmale situasjonen basert på én enkelt måned.
– Det er en stor klump i juli, men totalt sett er det én person mindre i år enn i fjor og i fjor var det det laveste tallet på seks år. Folk misforstår og tror at det dreier seg om en voldsom økning på grunn av gjentatte presseoppslag. I realiteten er det altså snakk om veldig stabile og lave ulykkestall.

Ingen ringte i mai
Han reagerer sterkt på deler av medias ensidige og negative vinkling.
– Det var ingen som ringte meg i mai da det tallene var rekordlave. Mange spør meg om hva er trendene, men det er ikke noen trender. Tallene hittil viser at det er folk fra alle aldersklasser og med helt forskjellige motorsykler som dør.

Hansen har flere ganger gjennom sommeren latt seg irritere over det han mener er unyanserte presseoppslag og ser frem til resultatene av en grundig analyse av samtlige dødsulykker på motorsykkel i Norge siden 2005 foreligger. Rundt 120 motorsykkelulykker er gjennomgått og analysert av fagfolk i vegdirektoratet og NMCU, med målsetning om å blant annet slå ihjel en del av de klassiske mytene.

Har du innpill i denne saken? Har du forslag til hvordan ulykkestallene kan reduseres enda mer? Kontakt meg på eskil@bike.no eller på twitter @eskilbjo.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser