– ABS reduserer antallet dødsulykker markant

I 2006 døde 4697 motorsyklister i USA. Feilaktig bremseteknikk oppgis å være en av de vanligste årsakene til et krasj, ifølge Highway Loss Data Institute som står bak undersøkelsen der 161 000 motorsykler i trafikk deltok.

38 prosent færre
Undersøkelsen viser at for hver 10 000 motorsykkel uten ABS var 6,6 innblandet i dødsulykker i USA i løpet av 2005 og 2006. Tilsvarende tall for motorsykler med ABS for samme periode er 4,1, altså 38 prosent færre.

– Selv om ABS ikke gjør motorsykkelkjøring like sikkert som å ferdes i bil er det noe som produsentene kan gjøre for å redusere risikoen for motorsyklitser, sier Adrian Lund, adm. dir. for Insurance Institute for Highway Safety.

Hva tror du, er ABS standard om få år?

Andre artikler du kanskje vil like

Sist nummer

Annonser