– ABS reduserer antallet dødsulykker markant

I 2006 døde 4697 motorsyklister i USA. Feilaktig bremseteknikk oppgis å være en av de vanligste årsakene til et krasj, ifølge Highway Loss Data Institute som står bak undersøkelsen der 161 000 motorsykler i trafikk deltok.

38 prosent færre
Undersøkelsen viser at for hver 10 000 motorsykkel uten ABS var 6,6 innblandet i dødsulykker i USA i løpet av 2005 og 2006. Tilsvarende tall for motorsykler med ABS for samme periode er 4,1, altså 38 prosent færre.

– Selv om ABS ikke gjør motorsykkelkjøring like sikkert som å ferdes i bil er det noe som produsentene kan gjøre for å redusere risikoen for motorsyklitser, sier Adrian Lund, adm. dir. for Insurance Institute for Highway Safety.

Hva tror du, er ABS standard om få år?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser