– ABS halverer dødsulykkene

Studien som i samarbeid er utført av Karolinska Institutet og Monash University Accident Research Centre har kommet frem til at ABS har en ulykkesreduserende effekt på 38 prosent av alle motorsykkelulykker med personskader og hele 48 prosent på alvorlige og dødelige ulykker.

Når det gjelder ulykker med alvorlig eller dødelig utfall i kryss ville ABS hatt effekt i 71 prosent av tilfellene, mener Matteo Rizzi. Han representerer konsulentfirmaet Vectura som har studert tallene.

25-30 liv kunne blitt spart
– I 2008 omkom i Sverige 51 motorsyklister, og året før døde 60. Vägverket mener dermed at om alle motorsykler på veiene hadde hatt ABS ville 25-30 liv kunne blitt spart årlig.

Ifølge en uhøytidlig undersøkelse vi gjorde på bike.no i januar kom det frem at svært mange norske motorsyklister er positive til ABS. På spørsmålet «Vil du at din neste motorsykkel skal ha ABS?» svarte 44 prosent «Ja», 25 prosent «Nei», mens 31 prosent svarte «Bare hvis jeg kan koble den ut selv».

Tror du ABS vil ha en så god effekt på ulykkestallene

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser