79-åring tok motorsykkellappen

Ved utgangen av 2017 var det ifølge Statistisk Sentralbyrå 164 114 tunge motorsykler som var registrert her i landet, og dette er en økning på nesten 30 prosent fra 2012.

Antall oppkjøringer har ifølge vegnett.no holdt seg stabilt de siste tre årene. Så langt er det 4 449 som har meldt seg opp til praktisk prøve i år, mens 670 (15 prosent) ikke har fått godkjent prøven. I 2016 var det 4 531 som meldte seg til oppkjøring, mens 829 strøk, og dette utgjør 18 prosent.

En av ti av dem som har stilt til oppkjøring i år – 498 personer – er eldre enn 50 år. Av disse var 52 stykker over 60 år, mens fire hadde passert 70.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser