3 500 trafikkdrepte hver dag

Trafikkulykker er globalt sett den fremste dødsårsaken i aldersgruppen 15-29 år, og bare sju prosent av verdens befolkning omfattes av lovgivning om promille, hastighet og bilbelte. FIA går derfor nå ut med et manifest for å forsøke å få til en bedring.

I tillegg til førernes ansvar peker FIA også på at tøffere politiske krav kan gjøre en stor forskjell. Krav om felles satsing på sikkerhetsforbedringer som strengere krav om avhold i trafikken, sikrere kjøretøy, felles innsamling av data, og ikke minst forbedringer av infrastrukturen, kan redde mange liv. I dag skjer halvparten av alle dødsfall på kun ti prosent av vegnettet, og store deler av risikoen kan dermed bygges vekk.

Hva tror du vil være det beste tiltaket for å bedre trafikksikkerheten?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser