3 000 kroner i året for mopedparkering i Oslo

I flere bydeler er det vedtatt at fastboende skal betale en årlig avgift på 3 000 kroner for å parkere gratis langs fortauet – såkalt gateparkering etter gjeldende regler – hvis en ikke er så heldig å ha egen, privat plass. Dette vil også gjelde mopeder, tro det eller ei.

En skulle tro at en moped som kjører i 45 km/t, tar liten plass og forurenser lite ville være noe byrådet ville sette pris på å ha i hovedstaden – mopeder og scootere har jo lenge vært et utbredt innslag i andre storbyer – men slik er det altså ikke. Regnestykker viser at det faktisk kan forurense mer å sette seg på bussen. Og ikke minst er det redaksjonens egen erfaring at mopedister og motorsyklister opptrer mye mer hensynsfullt enn mange på to hjul uten motor.

Miljøbyråd Lan Marie Nguen Berg har uttalt følgende til Dagsavisen på spørsmål om ikke prisen for mopedene burde være langt lavere: ”Differensiering av pris på permanente beboerparkeringskort for ulike kjøretøytyper er mulig å gjennomføre, men vil forsinke innføringen av beboerparkering, på grunn av systemtekniske utfordringer ved å tilrettelegge for ulik prising. I tillegg må det en forskriftsendring til, ettersom gjeldende forskrift fastslår av at bestemmelsene for bil også gjelder for motorsykkel, scooter og moped”.

Saken har vakt mye harme på sosiale medier i det siste, og BIKE slutter seg til hoderystingen. 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser