22000 besøkte messen

Dette er tall som kommer frem fra en undersøkelse som ble gjennomført under selve messen i helgen. Gjennomsnittsalderen på de besøkende var 39 år, mens dette var 38 år i fjor.

Her er noen av svarene fra undersøkelsen:

77% kom for å se nyheter

56% kom for å vurdere kjøp av bestemte produkter

76% fant noe på messen, de sannsynligvis vil kjøpe senere

43% kjøpte noe på messen

79% hadde et positivt inntrykk av messen

78% anbefaler messen til andre

87% av de besøkende var menn (opp fra 82% i fjor)

78% har egen motorsykkel (70% stor sykkel, 8% liten)

48% planlegger å kjøpe ny sykkel innen 24 mnd

Gjennomsnittalder på den besøkende 39 år (opp fra 38 i fjor)

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser