Disse har bydd på Ducati

Det er Reuters som rapporterer om firmaene som prøver å kjøpe Ducati fra Volkswagen. Flere forventede navn nevnes, blant annet Polaris og Royal Enfields eier

Les mer »

Sist nummer

Annonser