Bild
Neste artikkel
Antall motorsykkelulykker går ned, og ytterligere forebyggende tiltak er på trappene.

Skal redusere antallet mc-ulykker ytterligere

Nyheter

Selv om antallet motorsykkelulykker er gått ned de senere årene, forsterker Statens vegvesen innsatsen ved å vurdere flere nye tiltak med mål om en ytterligere nedgang.

Statens Vegvesen er i ferd med å revidere sin nasjonale strategi for motorsykkel og moped, og det arbeides også med konkrete tiltak mot mc-ulykker i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021.

Det har vært en nedgang i antall motorsykkelulykker de senere årene, men motorsyklister er fortsatt sårbare i forhold til andre trafikanter. Motorsykler utgjør bare fem prosent av kjøretøyparken, men er involvert i 20 prosent av dødsulykkene.

Statistikken viser at det i perioden 2010-14 har vært 38 prosent færre dødsulykker blant motorsykkelførere sammenlignet med 2005-09. På samme tid har antall motorsykler i trafikken økt med 22 prosent.

Risikoen for å omkomme er blitt redusert med 27 prosent for lett MC og 40 prosent for tung MC, ifølge en analyse TØI har gjort for Statens Vegvesen. Analysen er basert på etatens ulykkesanalyser av 254 dødsulykker i tidsrommet 2005-2014.

I dag arbeider Vegvesenet med en rekke tiltak, som omfattende føreropplæring, holdningskampanjer, rapportering av vegfeller, og riktig bruk av hjelm og verneutstyr.

I TØI-rapporten foreslås det flere ulike tiltak:

  • Øke motorsyklenes synlighet forfra, blant annet med nye frontlykter
  • Elektronisk nøkkel for å hindre kjøring uten førerkort
  • Bedre tyverisikring av parkerte motorsykler
  • Automatisk fartstilpasning (Intelligent speed adaptation, ISA) for å varsle føreren om for høy hastighet
  • Automatisk ulykkesvarsling
  • Mer målrettet politikontroll

 

Kommentarer

#1
2017-09-28 13:06

....parker mc.

.... inndra alle førerkort for de utenom 25-26 år

... ha dedikerte mc veier

... forby mc.

det er vel det som blir resultatet.

Første bud ville helst være å bli kvitt alle dyr og tråsykler i veiene. Å kollidere med vilt, på en mc er en heftig opplevelse, som ikke opplæring og andre tiltak hjelper særlig mye på. Viltgjerder, og andre tiltak hjelper, noe. Ikke lett å gjennomføre unnamanøver når dyret opptar "hele veien".... liksom ikke noe sted å manøvrere mot. *

Heldigvis....mc blir vel uaktuelt for meg om noen år, av naturlige årsaker. Da slipper jeg forhåpentligvis el motorsykler, og alt det andre de kommer med.

De glemmer konsekvent å ta hensyn til at alt for mange rett og slett kjører så lite at de mangler nødvendig trening. Kjører du mindre enn 5000 km i året, hovedsaklig på hovedveier, så er du helt "lost" på sideveiene....og mangler totalt ferdighetene til å vurdere fart og vei.

Så... da er det baner med en slags veistandard som må til. Ikke Rudskogen og alt det der, men noe liknende Nurburgring, om enn noe mindre.

#2
2017-09-28 14:38

Som Jabba antyder,nyt friheten mens en kan.Det vil bli satt knn tiltak som inskrenker rettighetere,nye tekniske duppedistter som entene overstyrer føreren,eller legges opp til at kan brukes mot en av myndighetene.Til slutt vil det være så mange hindringer lagt i at 98% eller mer velger å stoppe.It's a brave new world.

#3
2017-09-28 22:05

Vegvesenet kunne jo begynne med å forbedre forholdene utenfor veibanen.
Ulykker og dødsfall har gått ned på tross av en stadig forverring av forholdene utenfor kjørebanen.
- Wire rekkverk,
- autovern med stål stolper,
- mye mere autovern med relativt ufarlig terreng utenfor,
- grøfter og skrenter fyllt med grov pukkstein,
- autovern avsluttninger med grove stoppere fremfor autovern som senkes gradvis ned i veiskulder.
- autovern som starter eller stopper midt i sving. Fungerer både som blikkfang og hindring ved mye nedlegg i innersving.
- mange nye hindringer i form av skilt og bilsikringstiltak.
Alt dette har i større eller mindre grad kommet de siste 10-15 årene og alt sammen gjør norske veier stadig mer farlig for motorsyklister.

#4
2017-09-29 14:35

Ser at det har kommet på dobbelt autovern (lave paneler) i yttersvinger på de to motorsykkelveiene Golsfjellet (Gol-Aurland) og Minneåsen (Minnesund-Hurdal). Flotte tiltak som garantert reduserer risikoen for oss på to hjul.

#5
2017-09-29 14:37

Ser at det har kommet dobbelt autovern (lave paneler) i yttersvinger på de to motorsykkelveiene Golsfjellet (Gol-Aurdal) og Minneåsen (Minnesund-Hurdal). Flotte tiltak som garantert reduserer risikoen for oss på to hjul.

Hei!

Vi har forståelse for at du bruker adblocker, men håper at du kan deaktivere den for vårt nettsted. Annonser er en forutsetning for at vi skal kunne fortsette å drive Bike.no.