Teknisk med AdvThor: Bensinen sprites opp med ny E10 bensin

Foto: Tom Flateby & Martha Krogedal Myklebust

Grønt skal det være, og de stakkars motorene våre får stadig dårligere arbeidsforhold. Nytt fra april er at standard 95-oktan bensin skal sprites opp enda mer. Med 95 E10 går man fra 5 til 10 % bioetanol i standardbensinen. Hva innebærer det egentlig?

Publisert første gang i MC-avisa nummer 4-23.

Skrevet av: Thor Hammer

16 europeiske land, inkludert de andre nordiske landene, har allerede innført E10 som hovedprodukt. I praksis betyr det at 95 E10 blir det eneste valget på pumpa mange steder.

Bioetanol er alkohol som fremstilles ved gjæring av ulike sukkerarter. Råstoff er som regel sukker- og stivelsesholdige vekster, som for eksempel palmeolje, mais, hvete, sukkerrør eller rester og avfall fra treforedling. Cirkle K påstår at omtrent halvparten av bioetanolen i deres bensin kommer fra treforedling hos Borregaard i Sarpsborg. Resten sier de ikke noe om, men i dieselen sin bruker de raps. Ifølge Miljødirektoratet sto treforedling for bare omtrent 1% av det norske forbruket i 2021.

Nesten alt flytende biodrivstoff importeres. USA og Brasil er de dominerende produsentene på verdensmarkedet. Mesteparten av vår import er fra Brasil, ifølge Tollvesenet. Man kan undres over hvor miljøvennlig og etisk det er å bruke landbruksprodukter fra den andre siden av kloden på norske bensintanker, i stedet for lokal olje, i en verden med matmangel.

Så hvorfor?

Forbrenning av etanol gir mindre utslipp av CO2 enn bensin, og nå handler alt om klimaregnskapet. Det pussige er at politikerne velger å se bort fra gjentatte advarsler, blant annet fra Statistisk sentralbyrå. De peker på store forskningsprosjekter utført for EU-kommisjonen, som viser at mer bioetanol gir høyere globale utslipp på grunn av produksjonen. Som om kloden får det bedre om vi flytter utslipp fra Norge til Brasil?

Er sprit bra?

Tvilsomme bærekraftsargumenter er nå en ting, men hvor egnet er egentlig sprit som drivstoff?

For det første er det mindre «bang» for mer penger. At etanol er høyoktan (108 RON), betyr ikke at den inneholder mye energi. Høyere oktantall betyr at det brenner på en mer kontrollert måte og ved en lavere temperatur. Det åpner for høyere kompresjon og trykk. Koenigsegg CCXR yter for eksempel 20 % mer på E85 enn på vanlig bensin. Men økt ladetrykk, andre injektorer, bensinslanger, stempelringer, annen utforming av brennkammer osv., må til. Din motor vil bare yte dårligere.

Energiinnhold måles i millioner joule (MJ) per liter. Mens bensin inneholder ca. 32,5 MJ/l, så har bioetanol bare 21,3 MJ/l. Du må altså brenne omtrent 50 % mer for å komme like langt. Sykkelen får mindre effekt, og du må fylle oftere og dyrere. Bioetanol er nemlig mye dyrere å produsere enn bensin. I snitt må du regne med ca. 3 % høyere forbruk med E10 enn E5, og ca. 1,6 % høyere kostnader (før avgifter).

Spesielt veteran- og amcar-folket har vært bekymret over at de ikke skal få tak i ren bensin lenger. Hovedbekymringen er at etanol er et kraftig løsemiddel, som kan skade både aluminium og mange typer plast og gummi. På eldre kjøretøyer er det gjerne brukt gummikomponenter som ikke er etanolbestandige, og man kan oppleve sprekker og sprøhet i slanger, tetninger, O-ringer, membraner osv. Det er neppe noe problem om du må fylle noen dråper «dårlig» bensin en gang iblant, men kontinuerlig bruk og lagring bør unngås på eldre sykler.

Etanol suger som kjent også til seg vann, noe som gir korrosjon i drivstoffsystemet og ytterligere øker sjansen for motorproblemer. Etanol som møter luft vil omdannes til en syreforbindelse, som ytterligere øker korrosjonsproblemet. Mange sverger til å vinterlagre også nyere sykler med full tank 98-oktan.En annen bekymring er at etanol koker og fordamper ved 78 grader, mens bensin har et kokepunkt på 200 grader. Forgassermotorer kan derfor få problemer med gassbobler i drivstoffsystemet, allerede ved normale norske sommertemperaturer. Honda sier på sin side at forgassermotorer kan få problemer i kaldt vær, uten at vi har funnet noen forklaring på det.

Bensin som renner ut på en varm motor, er selvsagt spennende, men det kan være interessant nok med en sykkel som får motorproblemer på feil sted.

Den nye bensinen kan bli en utfordring for eldre sykler med forgassere. Foto: Martha Krogedal Myklebust

Kan du forvente problemer?

The European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM) organiserer den europeiske motorsykkelindustrien. På nettstedet deres, acem.eu, finner du tilbakemelding fra noen produsenter på hvilke modeller som kan bruke etanol og ikke. Det er et interessant sprik mellom de ulike produsentene, men det ser ikke ut til at de skiller særlig mellom 5 og 10%.

BMW sier for eksempel at alt de har laget går på E10, men pass på oktantallet. Det er nesten så man lurer på om de har forstått spørsmålet, med tanke på at de har laget motorsykler siden 1923? Victory sier det samme, men her er det vel nyere modeller det er snakk om.

Hos Ducati er det veldig modellavhengig, men generelt er det rødt flagg på sykler eldre enn 2007 og grønt på alt etter 2010. Det samme gjelder Kawasaki.

Harley-Davidson sier at alle modeller fra 1980 er ok med E10, og at alle eldre skal kjøre på 98 oktan. Vi får tro at de tenker at 98 betyr mer eller mindre spritfri.

Honda sier ok for alt etter 1993, Yamaha og Triumph setter grensa på 1990, og KTM på år 2000. Suzuki sier at det varierer med modell fra 1992 til 2001, og at man må spørre importøren, men at alt er ok fra 2002.

Har skikkelig bensin en fremtid?

Men får du tak i spritfri 98-oktan? Circle K har faset det ut for lenge siden, og vil heller ikke tilby E5 lenger. Der er det bare E10 fremover.

Esso sier at de fortsatt vil tilby 98-oktan på de fleste av sine stasjoner. «Synergy Supreme+ Bensin 98», som den heter, er merket E5 («inntil 5% etanol») på grunn av EU-krav, men er uten tilsatt etanol. Den inneholder også dobbelt så mye rensemiddel som den vanlige «Synergy Bensin 95».

Yx skriver i sitt produktark for Bensin 98 at den ikke er tilsatt etanol, men sier ellers ikke noe på nettsidene sine om tilgang til dette produktet fremover. De har heller ikke oppdatert med informasjon om E10.

Shell sier at deres V-Power 98 fremdeles vil være etanolfri og tilgjengelig på de fleste bemannede stasjoner, og noen ubemannede (ST1). En liten «hemmelighet» er at Shell lenge blandet inn etanol bare på depotanlegget sitt i Oslo. E5 var altså etanolfri mange steder i landet. Kanskje det vil skje med E10 også?

Myndighetenes krav til drivstoffleverandørene er at en gitt prosent av volumet skal være biodrivstoff. Det er altså ikke noe i veien for å levere en kvalitet med 0 % etanol. Når drivstoffkjedene kan ta seg ekstra godt betalt for 98-oktan og det koster dem mer å blande inn etanol, er det ingen grunn for dem til å gjøre det. Selv om det står E5 på pumpa, bør du altså kunne regne med at 98-oktan vil være etanolfri til det eventuelt kommer regelendringer fra myndighetene.

Amcar peker på at åtte av ti fyllepunkter for 98-oktan har forsvunnet i løpet av de siste ti årene, og mener at det ikke er nok å kreve at stasjonene skal fortsette å tilby E5 som «sikringskvalitet», men krever at vi skal sikres tilgang til ren bensin. Politikerne har vært klar over problemstillingen hele tiden. Det er ikke noe som tyder på at Amcar skal få gehør for kravet, så da er det markedskreftene som får råde.

Oppfordringen er derfor: Hvis du ønsker tilgang til 98-prosent etanolfri bensin, så må du faktisk kjøpe den på din lokale stasjon. Styr unna kjeder og stasjoner som ikke tilbyr valget, fyll gjerne 98 på den moderne bensinbilen din også.

Konklusjonen må altså være at det foreløpig ikke er noen grunn til panikk, hvis du ikke bor veldig langt unna en god bensinstasjon. Det blir enda litt dyrere, men 98-oktan spritfri bensin vil fortsatt være å få til vinterlagring og sykler som trenger det i overskuelig fremtid. Overgangen til elektrisk er kanskje mer truende på sikt?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser