Ny E10 bensin på pumpene

Nå vil du finne E10 merke på pumpene. Foto: Tom Flateby

Nå rulles ny bensin ut på landets bensinstasjoner. Den nye 95 oktanbensinen heter nå E10, og inneholder 10% bioetanol. Hvordan vil så dette kunne påvirke motorsykkelen din?

Skrevet av: Kyrre Hagen

Den nye bensinen er et EU-krav som allerede er innført i flere land i Europa. At vi i Norge får E10 bensin sørger derfor EØS avtalen for. Bensin med mer bioetanol er tilsynelatende et tiltak for å gjøre bensinen mer miljøvennlig. Mens tidligere E5 bensin kunne inneholde fra 0 – 5% etanol, får du altså nå 10% etanol i drivstoffet.

Tøffere forhold for motoren

Selv om bensinen kanskje blir mer miljøvennlig, blir den tøffere for motoren. Bioetanol er et rent biodrivstoff, det vil si at det ikke er fremstilt av fossilt brensel. Hovedingrediensene i bioetanol er sukker, stivelse eller cellulose som er laget av planteekstrakter. Diskusjonene om det nye drivstoffet går i mange medier for tiden, og mange mener det nye drivstoffet vil kunne føre til problemer, og til og med farlige situasjoner. Problemet er at den nye bensinen trekker til seg fuktighet. Etanolen i bensinen fungerer som en svamp og fører til fuktighet i drivstoffet. Jo eldre bensinen blir desto mer fuktighet risikerer du at den inneholder. Over tid kan dette skape problemer i motoren med korrosjon og rust. Også motorer i motorsykler kan derfor få skader som følge av den nye bensinen.

Motorstopp

Vann i bensinen kan også bli en hyppig årsak til motorstopp, ettersom motorsykler har et annet forbruksmønster enn for eksempel en bil. En motorsykkel som bare brukes noen måneder av gangen vil bli stående med E10 på tanken i lengre perioder. Vann i bensinen vil da i beste fall føre til fusk, eller at den stopper. I verste fall korrosjon, rust og havari.

Det finnes måter å unngå problemene på. Korrosjon og rust kan forebygges ved å tilsette spesialmidler i bensinen som fjerner fukt og smører motoren. Du kan også velge å fylle 98 oktan der du får tak i dette. Denne bensinen vil være merket E5, og inneholder dermed maksimalt 5% Bioetanol.

Økt bensinforbruk

Med ti prosent bioetanol i bensinen vil selve forbrenningsprosessen i motoren også bli dårligere. Man får mindre kraft og må gi mer gass. Dermed øker bensinforbruket om vi forstår dette riktig, så hvor blir eventuelt miljøgevinsten av da?

Driv Energi er et av selskapene som i dag fyller i disse dager den nye E10 på pumpene Foto: Tom Flateby

Samfunnsnytten

Et annet spørsmål er også om kjøretøy som havarerer som følge av skader i motoren er bærekraftig over tid? Er det ikke mere samfunnsøkonomisk at disse kjøretøyene fungere så lenge som mulig? Da slipper man å produsere unødvendig mange ekstra kjøretøy.

Konsekvensen av den nye E10 bensinen vil kunne være at flere motorsyklister vil gå over til å bruke 98 oktan, med maks 5% Bioetanol innblandet. -Ja for mange av oss er jo glade i motorsyklene våre. Så får vi bare se hvor lenge denne blir å få tak i på pumpene.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser