NMCF følger bilbransjen og melder Finn.no inn til Konkurransetilsynet

Olaf Olstad, Sekretariatets leder i NMCF (Norsk MC-Forhandlerforening)

Pressemelding fra NMCF:

Norsk MC-forhandlerforening (NMCF) stiller seg bak Norges Bilbransjeforbund (NBF) som har meldt Finn.no inn til Konkurransetilsynet. Betydelige endringer i vilkårene og en urimelig stor kostnad i annonseringen er årsaken. – MC-forhandlerforeningen stiller seg bak NBF og melder nå Finn.no inn til Konkurransetilsynet, sier Olaf Olstad i NMCF.

Finn.no har tilnærmet monopol på annonsemarkedet for brukte kjøretøy i Norge, og det er forvaltningen av denne monopolrollen gjennom mange år den norske kjøretøybransjen nå reagerer på. En ekstrem prisøkning og vesentlige endringer i vilkårene fra 1. januar var dråpen som fikk begeret til å flyte over for store deler av motorbransjen.

Bilbransjeforbundets Forbundsstyre vedtok 13. desember «å melde inn Finn.no sin adferd de siste årene ovenfor markedet og sine kunder til Konkurransetilsynet, for å få en bred vurdering av om de bryter Konkurranselovens § 11 om utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling.»

-NMCF stiller seg bak vurderingen til NBF. MC-bransjen oppfatter Finn.no som en aktør med en dominerende stilling som ikke er varsomme nok med å utnytte sin posisjon, sier Olaf Olstad i NMCF.

Kundene er taperne
Prisøkningen vil også påvirke MC-kundenes økonomi:

-Bilbransjen har regnet ut at prisøkningen til Finn.no betyr en tilleggsregning på over 50 millioner kroner for bilkundene. Det er kundene som til syvende og sist sitter igjen med regningen. Også MC-kundene må ta kostnadene når Finn.no endrer vilkårene og gjør annonseringen betydelig dyrere for MC-forhandlerne. Det harmonerer dårlig med dagens norske økonomi, sier han.

Olstad forteller at det er en sammensatt situasjon som gjør at MC-bransjen nå går til skrittet med å melde Finn.no inn til Konkurransetilsynet. Svekkede betingelser og dyrere annonsering i et marked hvor Finn.no opererer nærmest med monopol er hovedgrunnen.

Forhandleren: – Uakseptabelt
Det er uakseptabelt at en avtale mellom to parter har så store endringer at den ene parten blir skadelidende og utnyttet i en slik monopolsituasjon, sier styreleder i NMCF Terje Bredal. Han er MC-forhandler i Sandefjord, og er en av mange forhandlere som er frustrert over avtaleendringene til Finn.no. Det er flere endringer som gir store utslag.

Terje Bredal er styreleder og NMCF og driver MC-butikken Speed Motorcenter i Sandeford.

I vår tidligere avtale med Finn.no så hadde vi en liggetid på annonsene på 12 måneder. Liggetiden er redusert til 3 måneder, uten noen som helst dialog mellom partene. Finn.no har dessuten endret retningslinjer for redigering av annonsene for oss forhandlere. Dersom vi må redigere en annonse må vi igjen betale full pris for ny annonse, sier Bredal.

I sum betyr disse endringene ekstremt økte utgifter på annonsering for alle våre medlemmer i NMCF. Finn.no er i realiteten det eneste aktuelle alternativet for annonsering av nye og brukte motorsykler, sier han.

Dårlig «timing»
NMCF reagerer også på timingen for den voldsomme prisøkningen. I «dyrtid», med betydelig nedgang i salget av motorkjøretøyer og generelt lavere omsetning, klinger en slik økning dårlig i ørene for bransjen.

Vi mener det er tonedøvt av Finn.no å innføre en slik ekstrem prisøkning i en tid hvor hele den norske motorbransjen opererer under svært tøffe kår, med høye renter, dyr strøm og et marked med den laveste kjøpekraft vi har sett på denne siden av 2000-tallet.

Fortvilte forhandlere
-Vi har fått henvendelser fra flere fortvilte MC-forhandlere som reagerer på den voldsomme prisøkningen. Bransjen opplever dette som ekstremt grådig av Finn.no og etterlyser edrueligheten bak valget, sier Olaf Olstad.

Nå gjør altså NMCF det samme som NBF: Nemlig å melde Finn.no inn til Konkurransetilsynet for å utnytte sin monopolposisjon.

-Finn.no gir oss ingen andre valg når de opptrer på denne måten. Det aller beste for både kundene og forhandlerne hadde vært større konkurranse når det gjelder annonsering av kjøretøy, men dessverre er ikke det et alternativ i dag. Derfor ser vi oss nødt til å gjør som NBF, å melde Finn.no inn til Konkurransetilsynet, sier Olstad.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser