Anbefaler 98 oktan til ATV og snøscooter:

– Bensin med økt mengde bioetanol skaper sikkerhetsutfordringer for ATV og snøscooter

ATV benyttes i stor grad av profesjonelle aktører i Norge. Sikkerhet – for både profesjonelle og private brukere – er et prioritert område for bransjeforeningen NBAS. Foto: Polaris

Norsk Bransjeforening for ATV og Snøscooter (NBAS) anbefaler 98 oktan for terrengkjøretøy. – ATV og snøscooter står ofte parkert i lengre perioder og det skaper utfordringer med kondens og opphoping av tilsetningsstoffer. Det handler om sikkerheten for våre brukere, sier Thommas Fylling i NBAS.

Pressemelding fra NBAS

Oppjusteringen fra 5 til 10 % etanol i 95 oktan bensin bidrar til mer miljøvennlig drivstoff, men skaper utfordringer for flere kjøretøygrupper som lagres over tid, som for eksempel ATV, snøscooter, båtmotorer, etc.

Den nye blandingen med økt mengde etanol gjør nemlig bensinen hygroskopisk. Det betyr at den trekker til seg fuktighet og vann, i enda større grad enn tidligere. Vann i bensinen fører ofte til motorproblemer, og i verste fall motorstopp.

Kondens over tid

– Problemene oppstår for kjøretøy som står parkert i perioder. Det gjelder spesielt ATV, snøscooter og båtmotorer, som gjerne benyttes sporadisk av både profesjonelle og private aktører. Når disse kjøretøyene står ubrukt over uker eller måneder, oppstår det problemer. Jo lengre tid bensinen lagres, jo mer kondens dannes det i bensinen, sier Thommas Fylling. Han er styremedlem i NBAS, og produktsjef for terrengkjøretøy ved Erling Sande AS.

Thommas Fylling, NBAS-styremedlem og produktsjef terrengkjøretøy Erling Sande AS. Foto: Erling Sande AS

Frykter motorstopp

ATV og snøscooter er i stor grad kjøretøy som brukes til brann og redning. Også mange næringsvirksomheter, som for eksempel reindrift og jordbruk, er helt avhengige av pålitelige terrengkjøretøy som ikke stopper.

– Bransjeforeningen frykter at mange av disse kan få motorstopp i kritiske situasjoner på grunn av kondensproblemer, sier Fylling.

Et sikkerhetsspørsmål

– Kondens skaper korrosjon og kan gi store problemer dersom det ikke oppdages tidlig. Det kan dessuten bli et sikkerhetsspørsmål. Motorstopp på ATV eller snøscooter, midt på vidda eller langt inne i skogen er noe alle vil unngå. Dette er kjøretøy som i stor grad benyttes av profesjonelle aktører, og gjerne på steder som er langt unna allfarvei. Både bransjen og de profesjonelle brukerne vektlegger sikkerhet høyt, sier Thommas Fylling.

24 % bensin på stasjonene

Bensin utgjør 24 % av drivstoffet som selges på norske bensinstasjoner. De resterende 76 prosentene er diesel i ulike former. Og 98 oktan utgjør 3 % av bensinen som selges.

– Den lave andelen 98 oktan som selges har nok sammenheng med at mange stasjoner ikke tilbyr denne varianten. Vi håper alle bensinstasjoner vil tilby 98 oktan i fremtiden. 95 oktan E10 er mer miljøvennlig, men det er jo ikke så veldig bærekraftig dersom mange kjøretøy må bytte motorer på grunn av bensinvalget, sier Thommas Fylling.

Økt behov for vedlikehold

Bruk av 95 oktan E10 kan også påvirke gummislanger i bensinsystemet. I de verste tilfellene har det oppstått brann på grunn av lekkasjer.

– Mer bioetanol i bensinen vil i mange tilfeller øke behovet for vedlikehold. Våre forhandlere vil ta hyppigere bensinprøver fra kjøretøy som kommer inn med problemer som kan være relatert til dårlig bensin. Slike prøver vil fortelle mer om årsaken til motorproblemene.

Synker til bunnen i tanken

– De store utfordringene oppstår når kjøretøyene står ubenyttet over perioder. En bil brukes gjerne daglig, men det kan gå både uker og måneder mellom bruk av ATV og snøscooter. Tilsetningsstoffene i bensinen skiller seg ut fra bensinen og synker etter en tid ned til bunnen av bensintanken. Når man da starter opp kjøretøyet etter en viss periode er det fare for at disse «slamstoffene» trekkes først inn i bensintilførselen til motoren. Dette kan tette igjen blant annet innsprøytningsdyser, forklarer han.

– Virkningen kan forsterkes ved bruk av bensinkanner som har stått over tid. Dersom du har en kanne med bare litt bensin igjen, som har stått lenge, risikerer du å fylle på bensin som har uheldig konsistens.

NBAS-styremedlem Thommas Fylling peker også på at den økte mengde bioetanol kan skape mer kondens, med påfølgende korrosjonsutfordringer. – Ingen motorer er glad i vann. Store korrosjonsmengder kan i verste fall ødelegge motoren, sier han.

5 gode bensin-råd fra NBAS om ATV og snøscooter:

1. I all hovedsak anbefales 98 oktan (E5) fremfor 95 oktan (E10) på ATV og snøscooter. Det gir økt sikkerhet og lavere risiko for motorproblemer.

2. NBAS anbefaler særlig å bruke 98 oktan dersom du vet at din ATV eller snøscooter står ubrukt i perioder.

3. Alkylatbensin er også et godt alternativ dersom du ikke har tilgang til 98 oktan.

4. Unngå å bruke 95 oktan E10 som har stått lenge på en bensinkanne. Da risikerer du å fylle på en stor andel slamstoffer på ditt kjøretøy.

5. Tøm tanken for sesongen dersom du bruker 95 oktan E10. Da unngår du at slamstoffene samler seg i bunnen når neste sesong starter.

Mange snøscootere står parkert i lange perioder. Det kan skape problemer dersom man bruker bensin med økt innhold av etanol. Foto: Polaris

Om Norsk Bransjeforening for ATV og Snøscooter – NBAS:

  • Norsk Bransjeforening for ATV og Snøscooter er etablert av forhandlere og importører i Norge.
  • Foreningen er et talerør for bransjen og arbeider blant annet for økt profesjonalisering i alle ledd.
  • Sikkerhet for både profesjonelle og private aktører er et prioritert område for NBAS.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser