Kandidat 4: Morten Hansen

Hansen er politisk sekretær i interesseorgansisasjonen NMCU og er dermed i kontinuerlig dialog med kontakter, beslutningstakere og samarbeidspartnere i både Norge og resten av Europa.

Les mer »

Sist nummer

Annonser