Advarsel!

Denne pressemeldingen står på Yamahas nettsider: Som resultat av vår kontinuerlige markedsovervåkning, er det fremkommet enkelte isolerte tilfelle av girkasse låsing på XV1600 Wild Star.

Les mer »

Sist nummer

Annonser