Bronse til Jan Roar Ims

På Jyllandsringen kjøres det ikke fritrening på fredagen, man går rett på de to tidskvalene lørdag grunnet støyrestriksjoner. For førerne kan dette være til ulempe,

Les mer »

Sist nummer

Annonser