Bild
Neste artikkel

Uklokt og lite konstruktivt av vegdirektøren

Nyheter

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen legger alt ansvar over på motorsyklistene selv når det gjelder ulykker. Dette mener NMCU er uklokt og lite konstruktivt.

Flere har vel fått med seg innslaget på Dagsrevyen om at fem personer omkom i motorsykkelulykker i juli. NMCU bekymrer seg nå over at før ulykkene i juli er etterforsket og ført inn i offisiell statistikk, trekker vegdirektør Moe Gustavsen konklusjonen at motorsyklistenes holdninger er den viktigste faktoren for MC-ulykker med dødelig utfall.

– Dette mener NMCU er uklokt og lite konstruktivt. Uklokt fordi vi ennå ikke har fått analysene av de fire ulykkene (med tilsammen 5 omkomne) som fant sted i juli. Følgelig vet vi ikke om de skyldes feil eller mangler på sykkelen, manglende ferdigheter eller dårlige holdninger hos førerne, eller forhold på og rundt vegen, uttaler styreleder i NMCU Odd Terje Døvik i en pressemelding.

– Lite konstruktivt, fordi det er flere forhold som påvirker trafikksikkerheten: Trafikantens holdninger og ferdigheter, kjøretøyets kvaliteter, samt det fysiske vegmiljøet. Når vegdirektøren ensidig peker på førerens holdninger, skyter han seg selv i foten. Klart holdninger er viktige. Det er vi i NMCU også opptatt av, fortsetter Døvik.

Når Terje Moe Gustavsen sammenlikner antall trafikkdrepte i bil- og MC-ulykker, faller dette på sin egen urimelighet. Det er positivt at færre blir drept i bilulykker, men dette må trolig bilprodusentene gis kred for. Nye biler får stadig flere hjelpemidler som bedrer sikkerheten til fører og passasjer. Her ligger motorsykkelprodusentene noe etter.

Det er definitivt viktig at motorsyklene er utstyrt med ABS og andre tekniske hjelpemidler. Her har myndighetene begynt på en omlegging av avgiftssystemet som gjør nye og sikrere sykler relativt rimeligere.


Det er alvorlig hvis en liten førerfeil straffes med døden på grunn av et farlig veimiljø. Her har vegdirektøren et åpenbart ansvar, og fokuset må rettes på dette istedenfor misvisende statistikk. Sistnevnte viser at det er en liten nedgang i antall dødsulykker mellom 1977 og 2018.

Les også om saken på NMCUs hjemmeside.

 

Kommentarer

#1
2018-08-02 09:22

Bil, mc.

Her snakkes det IKKE om antall ulykker, men de med dødelig utfall.

Helt uten hensyn til hjelpemidler, så vil personskadeomfanget ved en bilulykke være vesentlig mindre idag enn for 15- 50 år siden.

Bilens utvikling gir totalvrak ved småskader, og uten personskader. Bilen tar støyten. AirBags, bilbelte, innvendig utforming..osv.

Vi har flere viltpåkjørsler enn noen gang. Det eneste som hjelper mc fører der, er å parkere. Men bilens personsikring redder de fleste, helt uten hensyn til førerhjelpemidler.

Det er meningsløst å diskutere med duster på deres grunnlag.

Redusert antall dødsfall i trafikken skyldes ikke færre teknisk alvorlige crash, men at personene er så mye bedre beskyttet.

De fører ikke engang statistikk over ulykker uten personskade, som kunne fått dødelig utfall om.bilistene bare hadde samme beskyttelse som mc føreren.

Dagens utvikling av førerhjelp er i liten grad for ham selv, men for å beskytte andre trafikanter mot hans uoppmerksomhet og dumhet.

Vi mangler viltgjerder ogh har stadig dårligere veidekker. Vi har en trafikkmix på veiene på nivå med Europas fattigste land. Der de har oksekjerre, har vi rulleski. Vi har tomme sykkelstier like brede som hovedgatene i noen byer..

Blir litt overgitt over NMCU , som mangler evne til å tvinge diskusjonene inn på riktig spor.

Vi sender barn og voksne ut i veibanen nesten helt uten beskyttelse eller utstyr til å formidle sine bevegelser og holde overblikk (speil, bremser, retningsvisere, bremselys). Mens anviste områder brukes av brunsnegler og katter som soler seg.

Statistikken viser ikke sykler som skyldige, men kun som påkjørte der alle andre har ansvaret.

Osv.....

Traktor, sykkel, mc og bil i samme sving...bare bilisten kan forvente å overleve når han har pløyet inn dem...

Hei!

Vi har forståelse for at du bruker adblocker, men håper at du kan deaktivere den for vårt nettsted. Annonser er en forutsetning for at vi skal kunne fortsette å drive Bike.no.