Bild
Neste artikkel

Uenighet om statsbudsjettet

Nyheter

Forslag til statsbudsjett for 2019 er nettopp lagt frem, og det er uenighet om det som berører oss motorsyklister denne gangen er fordelaktig eller ikke.

NMCU hevder på sin hjemmeside at forslaget ikke er i tråd med regjeringserklæringen fra Jeløya. I forkant av budsjettet ønsket organisasjonen å fjerne kubikkavgiften, da antall kubikk ikke nødvendigvis gir utslag på utslipp. NMCU foreslo å videreføre endringen som er gjort på bil, da en slik endring innebærer at kun målinger av CO2 og NOx skal tas med i beregningen av engangsavgiften.

Ifølge NMCU er differansen på den tidligere årsavgiften, nå trafikkforsikringsavgiften som kreves inn via forsikringsselskapene, krympet siden man i 2003 fikk gjennomslag for halv avgift i forhold til bil. I 2019-budsjettet foreslås det konkret at avgiften økes med 29 kroner for MC.

NMCU kan ikke godta budsjettforslaget, og trapper opp sin lobbyvirksomhet i forkant av diskusjonene og hva som blir endelig vedtatt på Løvebakken.

Fra Høyre-hold hevdes det at regjeringen har til hensikt å tilrettelegge bedre for motorsykkel som et miljøvennlig transportalternativ, og at engangsavgiften gjenspeiler dette i årets budsjett.


Motorsykler deles nå inn i to hovedkategorier: med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og uten plikt til å dokumentere dette, og det skal være en markant forskjell mellom kategoriene. BIKE har mottatt følgende regnestykker i sakens anledning:

For den første kategorien starter engangsavgiften på 0. I tillegg kommer avgifter for CO2-utslipp (g/km) og slagvolum (cmᶟ). Det er mengden av utslipp som utgjør mesteparten av avgiften, med henholdsvis 0, 701 eller 924 kroner avhengig av mengde. Kubikkavgiften varierer mellom 0, 28 eller 63 kroner, avhengig av størrelse. Høyeste mulige engangsavgift for disse motorsyklene er 987,05 kroner, mens minste mulige engangsavgift er 0.

For den andre gruppen starter engangsbeløpet på 8 512 kroner. I tillegg kommer avgifter for motoreffekt (kW) og slagvolum (cmᶟ). Motoreffekten deles inn i under og over 11 kW (0 eller 269 kroner). Slagvolumavgiften for denne gruppen ligger en smule høyere enn for den første kategorien; fra 0 til 76 kroner. Høyest mulig engangsavgift for disse motorsyklene blir da 8 857,52 kroner, og minst mulig engangsavgift er 8 512 kroner.

I statsbudsjettet for 2017 ble ikke engangsavgiftene på motorsykkel differensiert på utslipp. Minste mulig engangsavgift var da 8 254 kroner uansett kategori.

Da gjenstår det å se hva som blir det endelige utfallet i denne saken.


 

Kommentarer

#1
2018-10-10 14:54

Altfor svakt intensiv i den første gruppa - bare litt under 1000kr å spare på å velge alternativet med minst forbruk/utslipp. Hvis jeg forstår dette riktig. Gjetter på at veldig mange produsenter fremover kommer til å kjøre de fleste modellene gjennom et standardisert testregime for forbruk/utslipp. Kanskje de ikke tør å presentere data for de råeste r-syklene. Uansett så tror jeg mange vil akseptere utslippstesting - slik bla BMW har gjort i mange år nå. For eksempel så scorer de nye parallell twinene til Honda bra på forbruk/utslipp.
Varier også årsavgiften, slik at de mest bensingjerrige blir mer attraktive å kjøpe/eie.

#2
2018-10-10 22:00

We want power !!!

Desto mer innsparing, dess mindre kjørbart med ustyrlige rykk og napp. Servicekostnader skyter i skyene.

Hei!

Vi har forståelse for at du bruker adblocker, men håper at du kan deaktivere den for vårt nettsted. Annonser er en forutsetning for at vi skal kunne fortsette å drive Bike.no.