Ukjent forening får gebyrfullmakt ???

11 innlegg 0 nye
Ukjent forening får gebyrfullmakt ???

Leste nettopp, lenke til Trafikkforsikrings foreningen, som er forsikringsselskapenes PitBull.

At...de skal ha fått lov til å snoke i registrene på leting etter kjøretøy uten forsikring. I utgangspunktet bør det være greit...ikke sant?

Det er påbudt ved lov å ha ansvarsforsikring og håndhevelse skal ikke ivaretas av en gjeng griske forsikringsagenter, det er uhørt. Jeg opplever stadig feil i overføringer og oppdateringer av forsikringen. Og vi kommer ingen vei ved å vise papir/databevis uten at en analfabet har logget det inn i Autosys systemet.

Jeg hadde også en bil som har et serienummer som måtte meldes SVV manuelt ved hver EU kontroll. Og det laget styr hver gang med purringer og f..... Oldermor.

Har ( ifølge SVV) en bil der jeg er registrert som eier og som ikke kan slettes. Den er solgt som deler. Da er det ingen salgsmelding. Og den vil da leve evig..... Skiltene er innlevert, og jeg er helt trygg på at en idiot i et ukjent hjemmekontor vil prøve seg...hvis det er sant i det hele tatt.

Så har jeg en registrert tilhenger, med skilter, og vognkort....som ikke finnes i noe register.

Noen som har hørt noe om dette, altså fra et ordentlig offentlig organ og ikke en gjeng knølhvaler på fylla? Å outsource politioppgaver er ikke greit på noen måte.

Dette er riktig. Men hvem som er utsender av kravet skrives ikke.
https://www.tff.no/informasjon/i-2018-vil-eiere-av-uforsikrede-kjoretoy-fa-gebyr/

Det ser nå ut til at det er langt utenfor lovregulering og skal innkreves an selskapets fritt utvalgte inkassobyrå. Kanskje HA skal være hovedinnkrever !

"Det er over 100.000 uforsikrede kjøretøy i dag. Fra 2018 får bileiere krav fra TFF på 150 kr hver eneste dag bilen er uforsikret".

Så dette har ikke en gang en fjern kobling til lovverk. Hvis en vil straffe folk til lydighet uten rettergang...da får vi nye runder med kloning av skilt og det dritet der.

Vi vet inderlig godt hvordan parkering har utviklet seg.

Og de sier selv at de ikke har noen peiling på om kjøretøyene er i bruk, er feilregistrert e.l. Jeg er stakkars en person, med 2 kjente registreringsfeil som ikke SVV kan få rettet.

Men...forøvrig til tross for surmulingen...jeg har alltid hatt et godt forhold til min forsikring. Diskusjoner ja, det er en del av livet. Det er likevel ikke selskapene som skal håndheve loven.

Siden jeg ikke har noe avtale med TFF, vil betaling skje på hovedkontoret med krutt.

I'm too old for all this shit ! Get my thunderbuster!

En ser her en farlig utvikling hvis tekst er riktig.

Manglende forsikring er ikke lengre straffbart men blir en gebyrordning. Bileiere fratas enhver klagemulighet innenfor rettsvesenet.

Gammel ordning med 2 md. sikring etter varslet opphør/bytte fjernes. Du kan altså risikere å være ukjent med forholdet siden det er ingen krav til kvittering for mottatt varsel.

Denne "nådeperioden" har vært en del av premien vi har betalt i alle år. Det har fungert utmerket.

Ennå en gang brukes tulleord som trafikksikkerhet når de mener "pay or die" !!

Vanligvis går slike ting greit...og kostnader eksploderer så fort uoffisielle kanaler får grabbene i det. I henhold til "nesten hemmelige" internasjonale avtaler kan ikke dette tilbakeføres hvis det går i dass.

Nå blir det altså ikke straffbart å være uten forsikringsavtale. Når de ikke klarer å få klippet skiltene grunnet feil adresse osv.....blir det lettere å kreve inn penger ?

Norske Parkeringsmafia bør være nok til å gjøre enhver betenkt.

Og hva med mange tusen utenlandske biler....som de ikke har mulighet for å sjekke?

For 3 år siden ble det selskapsbytte grunnet "fellesavtale". Juni blir over 20.000 betalt i forskudd for 12 md. August nytt selskap inn i avtalen nytt krav på 20.000 med forfall sist i juli. Første selskap ville ikke refundere før nytt selskap overtar. Nytt selskap vil ikke dekke før premie er forskuddsbetalt. Skal utenlands. Første selskap er bundet av utstedt Grønt Kort til ut september. Fikk ikke fergebillett fordi mc var uforsikret....Grønt Kort og betaling verdiløs fordi avtalen var oppsagt i Autosys. SVV kikket og bekreftet men ville ingenting gjøre. Ble truet med avskilting til tross for kvitteringer på 40.000 ( selvfølgelig ikke bare mc).

Stoler jeg på dette........nei, absolutt nei nei nei.

Dette er dømt til å bli helt nytt matfat for advokater og en uendelig rekke sivile søksmål.

Men...nå vet i det minste jeg mye mer..som gjør mer forbannet.

Litt som med panteflasker vi er så stolte av, mens den gnages bort fra kantene.

Ting som funker bra bør få lov å fortsette med det.

Dette er et flott tiltak, altfor mange som kjører uten forsikring, og det har fungert fint i Sverige i mange år. Tror kanskje jeg har hatt mer enn 100 forskjellige kjøretøy registret på meg i alt, ingen av de står på meg eller hefter på meg i dag, utenom de fire jeg faktisk eier. Så hvis man har mange slike "fantomkjøretøy" på seg bør man kanskje være litt mer nøye når de selges/vrakes? Uansett, leverer du inn skilter så får du ikke dette gebyret her.
Og hvis man synes det er for dyrt å betale en slik avgift, får man skaffe seg forsikring da.
Hvis alle land har en slik ordning, er de utenlandske et mye mindre problem, faktisk. I dag er det de Norske bilene uten forsikring som er et problem i f.eks Sverige.

"Fantom kjøretøy". Du kan ikke "selge" og omregistrere en bil som selges i deler. Vegvesenet nekter å slette bilen. Det står tusenvis av gamle kjøretøy rundt omkring i landet med avdøde eiere, som da ikke kan registreres.

Avskilting er en offentlig oppgave. Når de legger det om til inkassobyråene blir det samtidig avkriminalisert. Det liker jeg ikke.

Verden er ikke som før. Hvert land har sin kultur, og Sverige/Norge er i forskjellige galakser i alt som vedrører kjøretøy.

Dette er politioppgave.

TFF har ansvar for de uforsikrede, som derfor alltid har hatt ansvarsdekning. Og dette har vært dekket av oss som har betalt forsikringen.

Jeg har hatt kjøretøy i over 50 år og opplever stadig rot i systemene, feil opplysninger fra SVV...osv. Er alltid nøye med salgsmeldinger og dokumentasjon. Problemene oppstår når ikke registrene oppdateres riktig.

At det nå ikke er straffbart å ikke tegne forsikring.....er ikke fremskritt.

Nettopp, du kan levere skjelettet av bilen, holder nesten bare å levere rammenummer og papirer, dette har jeg gjort. Selger du bilen som delebil skriver du salgsmelding og leverer den. Det jeg sier er at gjør du dette riktig, så blir det ikke problemer med fantomkjøretøy. Avskiltning er en offentlig oppgave?? Hvis du vil slippe gebyr og problemer, avskilt selv, og lever skiltene, ta vare på kvitteringen. Om en bil står på deg, er det jo ikke noe problem da, så lenge du har levert skilter.
Men ja, SVV roter de, det gjør foriskringsselskapene også, men de om roter mest er de som selger/kjøper/eier kjøretøyene. De er den største grunnen til problemer i senere tid.
Mulig jeg bare er voldsomt positiv nå som sola har snudd, men jeg er ikke noe problem i dett.

Du kan ikke levere salgsmelding uten kjøper....prøvde det også.

Å avskilte en bil ved tvang, er absolutt en offentlig oppgave. Stort sett går det meste greit, der er vi stort sett heldige i Norge. Det meste lar seg ordne, men noen ganger ikke.

Personlig vil jeg at å være uforsikret skal være lovbrudd. Det fjerner de nå, og setter det i samme kurv som parkering.

Politiet vil altså ikke ha lovhjemmel til å avskilte grunnet manglende forsikringsavtale.

At TFF skal rote rundt på leting, betyr at registrene må være fulle av feil. Det moderne registeret skal være automatisert.... Vi må huske at TFF også dekker kjøretøy uten gyldige skilter og klonede. Hvordan de skal jakte på utenlandske biler oppgis ikke.

Enhver outsourcing av lovhjemmel er et brudd på vår rettssikkerhet. Mener da jeg....

Hvis de klarer å inndrive pengene, så klarer de å også å finne bilen. Men de vil ha inntekten

Nei, du må nok ha en kjøper ja. Avskilte med tvang er offentlig ansvar ja, men man bør jo levere skilter før de blir tatt.

Tror vel saken her er at de vil tvinge på en forsikring som gjør at det jo ikke blir noen slik straff, eller noen overføring av makt.
Så vidt jeg vet er det positive tilbakemeldinger fra Sverige angående det her. Det vi må få vekk fra veiene er uforsikrede kjøretøy. Det er i dag over 100000 slike, det sier seg vel selv at noe må gjøres?

Å være uenig i formålet er selvfølgelig søkt. Men det er viktig å huske at vi har et system som har fungert i mange år, der det faktisk ikke noe kjøretøy som er uforsikret, fordi det inngår i en totalpakke som alle betaler for (de som altså har forsikring).

Hva de hadde i Sverige, vet jeg ikke noe om. Og at det offentlige, sammen med forsikringsselskapene er fornøyd med sine egne vedtak, er vel å forvente. Tviler på at noen har spurt "medelsvensken".

Når systemet har vært innkjørt, og vi har fått straffet noen......så er vi nok tilbake til at det fremdeles er 100.000 som jaktes. Siden de ikke har tall på falske skilter, klonede, utenlandske, så vil alltid tallet være et spøkelsestall. Vi har minst 100.000 "østblokk biler" i landet, som ikke TFF vil ha minste mulighet til å sjekke. Mange av disse står med skilter på, uten noen gang å "reise hjem". Dette er ulovlig i forhold til toll også.....mange av disse står gjemt i garasjer mens eieren er i hjemlandet og opparbeider seg "hjemlandstid" i forhold til skatt og jobb.

Målet er bra, men det er en offentlig sak å bruke tvang, enten det er i form av bøter, gebyrer eller avgifter. Henviser igjen til mafiaen som regjerer i parkeringsbransjen.

Dersom det gir oss billigere forsikring.....men etter innkjøringen vil jakten koste mer enn de får inn, som vi likevel må betale for. Det koster like mye å gå gjennom registrene og bevise at avtaler er iorden, som det koster å bevise det motsatte.....Så "besparelsen" vil bli til premieøke uansett.

Tror jeg altså......etter ha levd mange tiår og sett hvor ofte besparelser sendes videre som kostnader..... fikk nettopp en premieøkning på en forsikring fordi det var innført "finansskatt" hos selskapet som nettopp hadde fått en skattelette på det dobbelte.....tullprat fra selskapene er dagligtale, sannhet er så sjeldent som tenner på en hane.....til tross for det har jeg godt forhold til mitt/mine selskap.

Skriv ny kommentar

Hei!

Vi har forståelse for at du bruker adblocker, men håper at du kan deaktivere den for vårt nettsted. Annonser er en forutsetning for at vi skal kunne fortsette å drive Bike.no.